Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć na niestacjonarne studia I stopnia

 

Kierunek

Limit przyjęć w rekrutacji podstawowej / dodatkowej

Zarządzanie

150 / 29

Finanse i rachunkowość

180 / 8

Informatyka i ekonometria

110 / 60

 

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze z wyjątkiem specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie, którą kandydaci wybierają przed rozpoczęciem studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański