Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć

Limity przyjęć na niestacjonarne studia I stopnia

 

Kierunek

Limit przyjęć

Zarządzanie

150

Finanse i rachunkowość

180

Informatyka i ekonometria

110

 

Wybór specjalności następuje po trzecim semestrze z wyjątkiem specjalności Aplikacje informatyczne w biznesie, którą kandydaci wybierają przed rozpoczęciem studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem zapisania się na nią co najmniej 25 osób.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański