Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Menedżer
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (mikro i makroekonomii, bankowości, finansów, technologii informatycznych, prawa gospodarczego, statystyki),
 • przedmiotów kierunkowych (rachunkowości, zarządzania jakością, badań marketingowych, rynków finansowych, zarządzania ryzykiem),
 • zagadnień specjalistycznych (psychologii w zarządzaniu, motywowania, zarządzania wiedzą, audytu wewnętrznego, fuzji i przejęć, organizacji procesów decyzyjnych, zarządzania marketingowego).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • tworzenia strategii i modelu biznesowego firmy
 • budowy i motywowania zespołów
 • wykorzystania różnych technik analizy problemów
 • tworzenia procedur i rozwiązań formalnych
 • zarządzania projektami
 • projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych
 • negocjowania
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • stanowiska menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji (biznes, organizacje publiczne)
 • kierownik projektu (Project Manager)
 • menedżer tymczasowy (Interim Manager)
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • własna działalność gospodarcza
Informacje o specjalności

Uzyskana na studiach wiedza daje zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firm i instytucji. Specjalizacja menedżerska otwiera przed absolwentami wiele potencjalnych ścieżek kariery. Możliwa jest zarówno kariera menedżerska jak i na stanowiskach specjalistycznych. Absolwenci posiadają szerokie spektrum kompetencji umożliwiających kierowanie zróżnicowanymi zespołami ludzkimi, w tym także w środowisku międzynarodowym.
Z kolei, osoby zainteresowane pracą jako specjalista ds. zarządzania dysponują specjalistyczną wiedzą na temat projektowania struktur organizacyjnych, procedur decyzyjnych oraz systemów informacyjnych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
5 Motywowanie w organizacji 3 Z 12 12
6 Psychologia w zarządzaniu 5 E/Z 36 22 14
7 Zarządzanie organizacjami publicznymi 2 Z 12 12
8 Zarządzanie środowiskiem pracy 5 Z 18 9 9
9 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
10 Zarządzanie wiedzą 3 Z 12 12
RAZEM 30 - 168 99 69 0 0 -
SEMESTR V
1 Audyt wewnętrzny 2 Z 12 12
2 Fuzje i przejęcia 3 Z 14 14
3 Język angielski* 2 E/Z 30 30
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
6 Organizacja procesów decyzyjnych 5 E/Z 26 16 10
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
9 Strategia personalna i planowanie zasobów ludzkich 4 Z 22 16 6
10 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
11 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 194 114 66 0 14 -
SEMESTR VI
1 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
2 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
3 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 8 8
4 Sztuka prezentacji 4 Z 24 24
5 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
6 Zarządzanie logistyczne 6 E/Z 46 24 22
7 Zarządzanie marketingowe 2 E 12 12
8 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
RAZEM 30 - 164 84 66 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 685 470 0 28 -
« wróć