Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Informatyka ekonomiczna
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- informatyki ekonomicznej;

- projektowania systemów informatycznych i serwisów internetowych;

- baz danych;

- programowania komputerów;

- sieci komputerowych;

- wdrażania technologii i systemów informatycznych.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- analizy i projektowania systemów informatycznych;

- tworzenia i użytkowania baz danych (ORACLE);

- projektowania i eksploatacji sieci komputerowych (urządzenia sieciowe CISCO; CCNA);

- programowania aplikacji w językach obiektowych i skryptowych (C#, Java, Java Script);

- projektowania i wdrażania serwisów internetowych (XML, PHP);

- wdrażania technologii i systemów informatycznych w organizacjach.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- analityk i projektant systemów informatycznych;

- projektant i administrator baz danych;

- administrator sieci komputerowych;

- projektant serwisów internetowych;

- programista komputerowy;

- wdrożeniowiec technologii i systemów informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorządowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski* 2 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
3 Prawo 3 Z 15 15
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 -
SEMESTR II
1 Finanse publiczne 4 E/Z 25 15 10
2 Informatyka ekonomiczna 4 E/Z 30 15 15
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Makroekonomia 6 E/Z 30 20 10
5 Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15
6 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 -
SEMESTR III
1 Ekonometria 8 E/Z 60 30 15 15
2 Finanse przedsiębiorstw 3 E/Z 20 12 8
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8
5 Podstawy zarządzania 5 E/Z 45 30 15
6 Programowanie komputerów 6 E/Z 45 30 15
7 Ubezpieczenia 2 Z 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 -
SEMESTR IV
1 Bankowość 2 Z 8 8
2 Język angielski* 2 E/Z 30 30
3 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
4 Podstawy sieci komputerowych 8 Z 40 10 30
5 Programowanie obiektowe 7 E/Z 25 10 15
6 Rachunkowość 4 E/Z 30 15 15
7 Rynki finansowe 3 E 8 8
8 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 157 59 98 0 0 -
SEMESTR V
1 Administrowanie sieciami komputerowymi 8 E/Z 25 10 15
2 Analiza finansowa 2 Z 8 8
3 Badania operacyjne 5 E/Z 45 15 15 15
4 Bazy danych 3 E/Z 40 10 30
5 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
6 Programowanie sieciowe 8 E/Z 35 10 25
7 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
RAZEM 30 - 167 53 85 15 14 -
SEMESTR VI
1 Marketing 2 Z 8 8
2 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
3 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
4 Prognozowanie 3 E 8 8
5 Projektowanie systemów informatycznych 6 E/Z 45 15 30
6 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
7 Sieci komputerowe w biznesie 2 Z 14 14
8 Systemy baz danych 3 E/Z 25 10 15
9 Zintegrowane systemy informatyczne 4 E/Z 30 15 15
RAZEM 30 - 158 70 74 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1151 537 556 30 28 -
« wróć