Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Zarządzanie w turystyce
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mechanizmów rynkowych i społecznych w turystyce,
 • koncepcji zarządzania biznesem turystycznym,
 • kluczowych założeń i realiów praktyki turystycznej,
 • zarządzania marketingowego w turystyce,
 • zarządzania projektami Unii Europejskiej,
 • zarządzania strategicznego w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • kształtowania produktu w hotelarstwie, gastronomii i turystyce krajowej i zagranicznej,
 • promocji turystycznej,
 • rynku turystycznego Unii Europejskiej,
 • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
 • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
 • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
 • badań marketingowych rynków turystycznych,
 • prawa turystycznego.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • projektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
 • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
 • projektowania systemów informacyjnych,
 • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • negocjacji w biznesie turystycznym,
 • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik recepcji,
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
 • kierownik sali w gastronomii,
 • asystent dyrektora.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
 • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
 • statki pasażerskie,
 • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Mikroekonomia 6 E/Z 45 30 15
2 Prawo 3 Z 30 30
3 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 E/Z 45 15 30
4 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
5 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
6 Zastosowania matematyki w ekonomii 9 Z 30 14 16
RAZEM 30 - 210 134 76 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 4 E 8 8
2 Finanse 5 E/Z 30 20 10
3 Język angielski* 2 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 E/Z 16 8 8
6 Podstawy zarządzania 8 E/Z 60 36 24
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 180 108 72 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 E/Z 48 30 18
2 Język angielski* 2 Z 30 30
3 Marketing 5 E/Z 48 30 18
4 Nauka o organizacji 5 E/Z 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 12 12
6 Rachunkowość finansowa 5 E/Z 36 12 24
7 Ubezpieczenia 2 Z 16 8 8
8 Zarządzanie inwestycjami 2 E 8 8
9 Zarządzanie jakością 2 Z 24 16 8
RAZEM 30 - 267 146 121 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 E 8 8
2 Badania marketingowe 3 Z 24 16 8
3 Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 2 Z 16 8 8
4 Geografia turystyczna i krajoznawstwo 4 Z 20 20
5 Język angielski* 2 Z 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8
7 Otoczenoe biznesu 2 Z 8 8
8 Podstawy turystyki 5 E 26 26
9 Psychologia w zarządzaniu firmą turystyczną 1 Z 8 8
10 Ubezpieczenia w turystyce 3 Z 10 10
11 Zarządzanie innowacjami 1 Z 8 8
12 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 174 120 54 0 0 -
SEMESTR V
1 Ekonomika turystyki 3 Z 20 10 10
2 Język angielski* 2 E/Z 30 30
3 Marketing w turystyce 3 Z 22 12 10
4 Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8
5 Obsługa ruchu turystycznego 2 Z 8 8
6 Ochrona środowiska 2 Z 8 8
7 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
8 Prawo turystyczne 2 Z 12 12
9 Seminarium licencjackie 2 Z 14 14
10 Zarządzanie projektami 3 E/Z 24 16 8
11 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 4 E/Z 22 12 10
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 4 E/Z 36 24 12
RAZEM 30 - 204 110 80 0 14 -
SEMESTR VI
1 Biznes plan przedsiębiorstwa turystycznego 4 Z 20 10 10
2 Informatyka w turystyce 3 Z 16 8 8
3 Rynki finansowe 2 E/Z 16 8 8
4 Seminarium licencjackie 8 Z 14 14
5 Zachowania konsumentów w turystyce 4 E/Z 22 12 10
6 Zachowania organizacyjne 5 E/Z 36 24 12
7 Zarządzanie ryzykiem 2 E 8 8
8 Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie 2 Z 16 8 8
RAZEM 30 - 148 78 56 0 14 -
ŁĄCZNIE 180 - 1183 696 459 0 28 -
« wróć