Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Algorytmy i struktury danych 3 E 15 15 KIE
2 Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 15 15 KIE
3 Architektura komputerów 2 Z 15 15 INTEL
4 Język angielski 2 Z 30 30 SJO
5 Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 15 15 IOiZ
6 Podstawy programowania 2 Z 30 30 KIE
7 Scrum w systemach informatycznych 3 Z 30 15 15 KIE
8 Statystyka 3 Z/E 30 15 15 KS
9 System operacyjny MS Windows Server 2 Z 30 30 KIE
10 Systemy baz danych 3 Z/E 30 15 15 KIE
11 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30 WZ
12 Zastosowanie matematyki w ekonomii 3 Z 30 15 15 KE
RAZEM 30 - 300 135 105 60 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 3 Z 30 15 15 KB
2 Ekonometria 3 Z/E 30 15 15 KE
3 Język angielski 2 Z 30 30 SJO
4 Język SQL 3 Z 15 15 KIE
5 Języki skryptowe - HTML5 i JavaScript 3 Z 30 30 KIE
6 Logika 2 Z 15 15 WNS
7 Podstawy sieci komputerowych 4 Z/E 30 15 15 KIE
8 Praca zespołowa 2 Z 15 15 Praktyk
9 Programowanie obiektowe 4 Z/E 30 15 15 KIE
10 System operacyjny Linux 2 Z 30 30 KIE
11 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30 WZ
12 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30 WZ
RAZEM 30 - 315 105 90 120 0 -
SEMESTR III
1 Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 Z/E 30 15 15 Praktyk
2 Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 30 15 15 KFP
3 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 30 15 15 KEP
4 Podstawy zarządzania 3 Z/E 45 30 15 IiE/IOiZ
5 Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Android 2 Z 30 30 KIE
6 Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 30 30 KIE
7 Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 KIE
8 Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 30 30 KIE
9 Sieci komputerowe - routing oraz switching 2 Z 30 30 KIE
10 Środowisko wielokulturowe 2 Z 15 15 Praktyk
11 Standardy XML 2 Z 15 15 KIE
12 Warsztaty innowacyjności 1 Z 15 15 Praktyk
13 WDW ogólnowydziałowe 2 Z 15 15 WZ
RAZEM 30 - 330 90 90 150 0 -
SEMESTR IV
1 Administrowanie bazami danych 2 Z 15 15 KIE
2 Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 15 15 Praktyk
3 Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 Praktyk
4 Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 30 15 15 KIE
5 Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 15 15 WZ
6 Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 30 30 KIE
7 Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 30 15 15 KIE
8 Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 30 30 KIE
9 Rachunkowość 2 Z/E 30 15 15 KR
10 Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 KIE
11 Skalowanie sieci komputerowych - Scaling Networks 2 Z 30 30 KIE
12 Testowanie aplikacji 3 Z/E 45 15 30 Praktyk
13 Warsztaty z przedsiębiorczości 1 Z 15 15 Praktyk
14 WDW ogólnowydziałowe 2 Z 15 15 WZ
RAZEM 30 - 330 90 30 210 0 -
SEMESTR V
1 Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 30 30 KIE
2 Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 2 Z 15 15 KIE
3 Informatyka śledcza 3 Z/E 30 15 15 Praktyk
4 Praktyka AiB 0 Z 0 Firmy IT
5 Programowanie Ruby 2 Z 15 15 KIE
6 Programowanie.NET 3 Z 30 30 KIE
7 Projektowanie sieci LAN 1 Z 15 15 KIE
8 Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 60 30 30 KIE
9 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30 KIE
10 Serwery aplikacyjne 2 Z 15 15 KIE
11 Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 15 15 KIE
12 Technologie formatkowe 2 Z 30 30 KIE
13 WDW ogólnowydziałowe 2 Z 15 15 WZ
14 Wersjonowanie aplikacji 2 Z 15 15 KIE
RAZEM 30 - 315 60 0 225 30 -
SEMESTR VI
1 Marketing ery cyfrowej 2 Z 30 15 15 Z,KM
2 Narzędzia automatyzacji testowania 1 Z 15 15 Praktyk
3 Ochrona własności intelektualnej 2 Z 15 15 WPiA
4 Praktyka AiB 0 Z 0 Firmy IT
5 Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone 2 Z 30 30 KIE
6 Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 Z/E 30 15 15 KIE
7 Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 Z/E 45 30 15 PG/KIE
8 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 KIE
9 Sieci bezprzewodowe 1 Z 15 15 KIE
10 Systemy Big Data 2 Z 15 15 KIE
11 Technologie sieci WAN 2 Z 30 30 KIE
12 WDW ogólnouczelniane 2 Z 30 30 WZ
13 Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 30 30 KIE
14 Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15 KIE
RAZEM 30 - 335 105 60 135 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 585 375 900 65 -
« wróć