Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Zarządzanie w turystyce
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • mechanizmów rynkowych i społecznych w turystyce,
 • koncepcji zarządzania biznesem turystycznym,
 • kluczowych założeń i realiów praktyki turystycznej,
 • zarządzania marketingowego w turystyce,
 • zarządzania projektami Unii Europejskiej,
 • zarządzania strategicznego w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • kształtowania produktu w hotelarstwie, gastronomii i turystyce krajowej i zagranicznej,
 • promocji turystycznej,
 • rynku turystycznego Unii Europejskiej,
 • organizacji firm branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia, turystyka),
 • zarządzania firmami branży turystycznej (hotelarstwo, gastronomia turystyka),
 • finansów przedsiębiorstw turystycznych,
 • badań marketingowych rynków turystycznych,
 • prawa turystycznego.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • projektowania złożonych struktur organizacyjnych w hotelarstwie, gastronomii i turystyce i systemów zarządzania nimi,
 • kreowania strategii organizacji usług turystycznych,
 • projektowania systemów informacyjnych,
 • analizy strategii podmiotów hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • organizacja pracy zespołowej w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • negocjacji w biznesie turystycznym,
 • projektowania i wdrażania systemów organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa w hotelarstwie, gastronomii i turystyce,
 • twórczej pracy na samodzielnych stanowiskach w hotelarstwie, gastronomii i turystyce.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • kierownik małych, średnich i dużych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik wewnętrznych jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • specjalista ds. organizacji usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • kierownik recepcji,
 • kierownik marketingu w hotelach, gastronomii i turystyce,
 • kierownik sali w gastronomii,
 • asystent dyrektora.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa hotelarskie,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa gastronomiczne,
 • małe, średnie, duże przedsiębiorstwa turystyczne (biura podróży, pośrednictwa turystyczne),
 • komórki organizacyjne Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • departamenty turystyki w urzędach miast, województw, powiatów, urzędów marszałkowskich,
 • statki pasażerskie,
 • motele, zajazdy, restauracje, pensjonaty itd.,
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie hotelarstwa, gastronomii i turystyki.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 5 Z/E 30 15 15
2 Finanse 5 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15
6 Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30
2 Język angielski 1 Z 30 30
3 Marketing 5 Z/E 60 30 30
4 Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 15 15
6 Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30
7 Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15
8 Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15
9 Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15
2 Badania marketingowe 3 Z 30 15 15
3 Decyzje założycielskie przedsiębiorstw 3 Z 30 15 15
4 Geografia turystyczna i krajoznawstwo 3 Z 30 30
5 Język angielski 2 Z/E 30 30
6 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
7 Otoczenie biznesu 2 Z 15 15
8 Podstawy turystyki 3 E 30 30
9 Psychologia w zarządzaniu firmą turystyczną 1 Z 15 15
10 Ubezpieczenia w turystyce 2 Z 15 15
11 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 4 Z 60 60
12 Zarządzanie innowacjami 1 Z 15 15
13 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 240 105 0 0 -
SEMESTR V
1 Ekonomika turystyki 2 Z 30 15 15
2 Marketing w turystyce 2 Z 30 15 15
3 Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15
4 Obsługa ruchu turystycznego 2 Z 15 15
5 Ochrona środowiska 1 Z 15 15
6 Praktyka zawodowa 2 12 0 120
7 Prawo turystyczne 2 Z 30 30
8 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
9 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 3 Z 45 45
10 Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30
11 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym 3 Z/E 45 30 15
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15
RAZEM 30 - 345 225 90 0 30 -
SEMESTR VI
1 Biznes plan przedsiębiorstwa turystycznego 4 Z 45 30 15
2 Informatyka w turystyce 3 Z 45 30 15
3 Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15
4 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
5 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
6 Wdw UG 2 Z 30 30
7 Zachowania konsumentów w turystyce 3 Z/E 30 15 15
8 Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15
9 Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15
10 Zarządzanie turystyką w miejscowości i regionie 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 335 195 105 0 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1125 735 0 65 -
« wróć