Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 20:41
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Studia:
I stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Studenci specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem uzyskują wiedzę pozwalającą na projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oraz rozwój systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności według najnowszych, międzynarodowych standardów.

W ramach wykładu do wyboru istnieje możliwość uzyskania certyfikatu auditora BHP.

Oprócz tego, w zależności od średniej ocen, Studenci mogą uzyskać certyfikat Yellow Six Sigma Belt

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Studenci uzyskują podstawowe umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, wynikające ze specyfiki wybranego kierunku studiów.

Absolwent tej specjalności zapoznaje się z:

 • Zasadami budowania strategii projakościowej i proekologicznej w firmie produkcyjnej oraz usługowej
 • Podstawami prawnymi w zakresie zarządzania jakością oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa
 • Podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie i ocenę poziomu jakości w przedsiębiorstwie
 • Zasadami auditowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego
 • Zasadami oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
 • Podstawowymi zasadami dostosowania się do wymagań rynkowych w zakresie certyfikacji jakościowej, środowiskowej wyrobów oraz systemów  
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Studenci mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy uprawnień zawodowych, potwierdzonych certyfikatami międzynarodowej jednostki BVQI, tzn. auditora wewnętrznego ISO 9001, auditora wewnętrznego ISO 14001, auditora wewnętrznego ISO 22000. 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia pozwalają na:

 • Pełnienie funkcji auditora wewnętrznego (jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa żywnościowego)
 • Pełnienie funkcji doradcy w zakresie wdrażania oraz auditowania wspomnianych systemów
 • Pełnienie funkcji specjalisty w Zespole zarządzania jakością i/lub środowiskiem i/lub bezpieczeństwem żywności
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika firmy d.s. jakości i do spraw środowiska
 • Pełnienie funkcji menedżera jakości i/lub środowiska - samodzielne projektowanie, wdrażanie określonych koncepcji zarządzania jakością i doskonalenie wspomnianych systemów zarządzania.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Język angielski 1 Z 30 30
2 Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15
3 Prawo 3 Z 30 30
4 Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 60 30 30
5 Technologia informacyjna 2 Z 30 15 15
6 Wdw (Filozofia, Psychologia - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
7 Zastosowania matematyki w ekonomii 8 Z 45 15 30
RAZEM 30 - 270 150 120 0 0 -
SEMESTR II
1 Bankowość 5 Z/E 30 15 15
2 Finanse 5 Z/E 30 15 15
3 Język angielski 1 Z 30 30
4 Ochrona własności intelektualnej 1 Z 15 15
5 Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 8 Z/E 60 45 15
6 Podstawy zarządzania 8 Z/E 60 30 30
7 Wdw (Socjologia, Historia gospodarcza - wybór jednego z dwóch proponowanych) 2 Z 30 30
8 Wychowanie fizyczne 0 Z 30 30
RAZEM 30 - 285 150 135 0 0 -
SEMESTR III
1 Finanse przedsiębiorstw 6 Z/E 60 30 30
2 Język angielski 1 Z 30 30
3 Marketing 5 Z/E 60 30 30
4 Nauka o organizacji 5 Z/E 45 30 15
5 Procesy informacyjne w zarządzaniu 1 Z 15 15
6 Rachunkowość finansowa 5 Z/E 45 15 30
7 Ubezpieczenia 2 Z 30 15 15
8 Zarządzanie inwestycjami 3 Z/E 30 15 15
9 Zarządzanie jakością 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 345 165 180 0 0 -
SEMESTR IV
1 Analiza finansowa 3 Z/E 30 15 15
2 Badania marketingowe 3 Z 30 15 15
3 Ekonomika przedsiębiorstw 5 Z/E 60 30 30
4 Język angielski 2 Z/E 30 30
5 Metodyka pisania pracy dyplomowej 1 Z 15 15
6 Motywowanie w organizacji 2 Z 15 15
7 Podstawy ochrony środowiska 3 Z 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 5 Z 75 75
9 Zachowania konsumenckie 3 Z 30 30
10 Zarządzanie innowacjami 1 Z 15 15
11 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 360 225 135 0 0 -
SEMESTR V
1 Auditor ISO 9001 2 Z/E 30 15 15
2 Jakość usług 1 Z 15 15
3 Nadzór korporacyjny 1 Z 15 15
4 Ochrona środowiska 1 Z 15 15
5 Praktyka zawodowa 2 Z 0 120
6 Seminarium licencjackie 2 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 3 Z 45 45
8 Zachowania organizacyjne 5 Z/E 45 15 30
9 Zarządzanie jakością II 4 Z/E 60 30 30
10 Zarządzanie kapitałem intelektualnym 1 Z 15 15
11 Zarządzanie marketingowe 3 Z 30 15 15
12 Zarządzanie zasobami ludzkimi 5 Z/E 45 30 15
RAZEM 30 - 345 210 60 45 30 -
SEMESTR VI
1 Modele doskonałości 4 Z 30 15 15
2 Rozwój zrównoważony 1 Z 15 15
3 Rynki finansowe 2 Z/E 30 15 15
4 Seminarium licencjackie 8 Z 35 35
5 Społeczna odpowiedzialność biznesu 1 Z 15 15
6 Strategie konkurencji 3 Z/E 30 15 15
7 Systemy zarządzania środowiskowego 2 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Wdw UG 1 Z 15 15
10 Zarządzanie produkcją 2 Z 30 15 15
11 Zarządzanie projektami 2 Z/E 30 15 15
12 Zarządzanie ryzykiem 2 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 320 195 75 15 35 -
ŁĄCZNIE 180 - 1925 1095 705 60 65 -
« wróć