Strona główna » Rekrutacja
Studia podyplomowe
Aktualizacja: Środa, 28 września 2016 roku, godz. 14:46
Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków
Studia:
podyplomowe
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
niestacjonarne
Strona internetowa:
Informacje o specjalności

Kierownikiem studiów jest prof. dr  hab. Jerzy Gierusz
 
W programie studiów m.in.:

  • rachunkowość finansowa,
  • rachunkowość zarządcza,
  • rachunek kosztów,
  • międzynarodowe standardy rachunkowości  zasady prowadzenia księgi  przychodów i rozchodów,
  • prawo podatkowe

 
Zajęcia (ogółem 240 godz.) odbywają się co 2 tygodnie, w piątki po południu oraz soboty i trwają 2 semestry.
 
 
Nabór na studia prowadzony jest według kolejności zgłoszeń (obecnie przyjmujemy zgłoszenia na październik 2017). Rekrutacja  prowadzona jest przez cały rok.
 
Opłaty: 4400 zł  za całość (4 raty)
Dokumenty które należy złożyć:

  • ksero dyplomu
  • 1 zdjęcie
  • podanie o przyjęcie

 
Dokumenty można wysyłać pocztą na adres:

Studia Podyplomowe Rachunkowości i Podatków UG
Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 SOPOT

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
RAZEM - -
ŁĄCZNIE 0 - 0 0 0 0 0 -
« wróć