Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Czwartek, 06 lipca 2017 roku, godz. 14:01


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. UG, dr hab. Kamila Migdał-Najman

Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
230
(+48 58) 523 14 63

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 230
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 230

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Badania marketingowe
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza statystyczna w badaniach rynku
  • Analiza wielowymiarowa
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Metody analiz wielocechowych
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowania metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych, opinii publicznej i zjawisko społeczno-ekonomicznych

Tematyka seminarium licencjackiego:
Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modele grawitacji i zasięgu rynku, badanie postrzegania sklepów wielkopowierzchniowych na rynku, analiza koszykowa, badanie postaw i zwyczajów konsumentów. Zastosowanie metod analizy danych marketingowych w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. Zastosowanie metod klasyfikacji do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. Statystyczna analiza wielowymiarowa: klasyczne i nieklasyczne metody grupowania i klasyfikacji danych, analiza efektywności algorytmów analizy skupień, metody oceny jakości grupowania. Przedmiot: Metody klasyfikacji w semestrze IV.

Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych).
Studenci, którzy piszą pracę licencjacką z proponowanych tematów, wykonują analizy statystyczne w pakietach statystycznych Statistica, SPSS.

Przykładowe tematy prac licencjackich:

 • Analiza oferty mieszkaniowej pierwotnego rynku nieruchomości w Gdyni w okresie od IV kwartału 2008 do IV kwartału 2009.
 • Wykorzystanie analizy skupień w badaniu zmian poziomu życia ludności w Polsce w latach 1994-2007.
 • Analiza współzależności walorów i infrastruktury trójmiejskich hoteli.
 • Zróżnicowanie przestrzenne poziomu życia kobiet w Polsce według województw w 2007 roku.
 • Analiza zróżnicowania oferty samochodowej koncernu Fiat Auto Poland.

Seminarium magisterskie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Statystyka ubezpieczeniowa

 

KATEDRA STATYSTYKI

 

Seminarium magisterskie

 

Specjalność : Statystyka ubezpieczeniowa

 

 

Prowadzący seminarium: dr hab. Kamila Najman

 

Zakres programowy:

Problematyka seminarium obejmuje zastosowanie: metod ilościowych w badaniach rynkowych, marketingowych i opinii publicznej, statystycznej analizy wielowymiarowej i metody reprezentacyjnej w badaniach społeczno-ekonomicznych.

 

Planowana tematyka prac magisterskich: 1) Zastosowanie metod analizy wielowymiarowej do badania wybranego złożonego zjawiska społecznego lub ekonomicznego. Praca może powstać na podstawie danych wtórnych lub pierwotnych, jednak wówczas wymagane jest przygotowanie i przeprowadzenie takiego badania. 2) Zastosowanie wielowymiarowych metod analizy danych marketingowych (analiza czynnikowa, metody klasyfikacji, skalowanie wielowymiarowe, metody porządkowania liniowego, analiza korespondencji) w badaniach związanych np. z produktem, określaniem pozycji produktu na rynku – pozycjonowanie produktu. 3) Zastosowanie metod statystycznych w analizach związanych z poznaniem zjawisk i procesów rynkowych, metody segmentacji rynku i wybór rynku docelowego, pojemności i chłonność rynku, modeli grawitacji i zasięgu rynku. 4) Zastosowanie metod statystycznych w badaniach opinii publicznej. 5) Zastosowanie metod statystycznych w analizie struktury i dynamiki wybranych zjawisk społeczno-ekonomicznych, np. rynku pracy, polityki zatrudnienia, społecznych i ekonomicznych skutków bezrobocia, jakości życia społeczeństwa, procesu integracji Polski z Unią Europejską, rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 6) Zastosowanie badań próbkowych w badaniach ekonomicznych (marketingowych, sondażowych). 7) Zastosowanie technik data mining w badaniach ekonomicznych.

 

 

Przykłady prac napisanych przez studentów:

Analiza czynników różnicujących postawy studentów w ocenie sytuacji politycznej w Polsce.

Segmentacja oferty mieszkaniowej w Trójmieście na przykładzie przedsiębiorstwa budowlanego „Górski” Sp. z o.o.

Analiza efektywności metod prognozowania szeregów czasowych w prognozowaniu sprzedaży leków w aptece Officina Sanitatis.

Zastosowanie analizy czynnikowej w badaniach marketingowych w pozycjonowaniu produktów na przykładzie czekolad.

Analiza zmian strukturalnych zatrudnienia w układzie trójsektorowym w Polsce.

Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w predykcji wiarygodności kredytobiorców.

Zastosowanie analizy koszykowej w badaniach marketingowych.

Statystyczna analiza wielowymiarowa produktów ubezpieczeniowych na przykładzie ubezpieczeń mienia od ognia i innych zdarzeń losowych na rynku polskim i hiszpańskim.

Zastosowanie analizy korespondencji w ocenie postrzegania polityków w Polsce wśród studentów Wydziału Zarządzania UG.

Analiza zróżnicowania czynników wpływających na poziom ubóstwa wśród rodzin korzystających z pomocy miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Sopocie.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Analiza statystyczna w badaniach rynku [ćw]
 • gr.: S52-01
  Środa 24.01.2018
  godz.: 08.00-09.30
  sala A-118
  Z
  termin pierwszy

  gr.: S52-15
  Środa 24.01.2018
  godz.: 11.30-13.00
  sala B-2
  Z
  termin pierwszy

 • Analiza wielowymiarowa [w]
 • gr.: S42-01
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

  gr.: S42-11
  Poniedziałek 05.02.2018
  godz.: 11.30-12.15
  sala WZ-Aula
  E
  termin pierwszy

 • Metody analiz wielocechowych [w]
 • gr.: D75-01
  Sobota 27.01.2018
  godz.: 08.00-11.15
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium magisterskie []
 • gr.: S52-15
  Środa 24.01.2018
  godz.: 13.30-14.15
  sala 230
  Z
  termin pierwszy

Publikacje