Strona główna » Rekrutacja
Promotorzy
Aktualizacja: Czwartek, 06 lipca 2017 roku, godz. 14:01


Wydział Ekonomiczny

 

Wydział Zarządzania:

prof. UG, dr hab. Piotr Walentynowicz

Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem

Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Przedsiębiorstwem
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
406
(+48 58) 523 13 00

Konsultacje

Tydzień I:
Środa
godz. 13.15-14.45
pok. 406
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 406

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Nauka o organizacji
  • Seminarium doktorskie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Koncepcje zarządzania
  • Seminarium magisterskie
  • Value Added Tax and Excise Tax
 • Niestacjonarne studia doktoranckie
  • Seminarium doktorskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Zarządzanie w turystyce

Seminarium magisterskie

Specjalność:  Zarządzanie w Turystyce

studia stacjonarne 2016/2017

Tytuł seminarium: Nowoczesne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem,

Prowadzący: dr hab. Piotr Walentynowicz, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut OiZ, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Krótki opis tematyki:

W ostatnim okresie, na skutek dynamicznych zmian w otoczeniu, wzrastają wymagania odnośnie poziomu konkurencyjności, innowacyjności i sprawności funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw. Jak sobie poradzić z tymi problemami? Jak zarządzać współczesnymi przedsiębiorstwami, aby spełnić stawiane przed nimi wymagania? Na te i podobne pytania postarają się udzielić odpowiedzi uczestnicy niniejszego seminarium, gdzie w ramach pracy magisterskiej, skupiając się na wybranym temacie, będą rozwiązywać różnorodne problemy z obszaru zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem. 

 Przykładowe tematy prac mogą dotyczyć:

 1. Praktycznych i naukowych aspektów zarządzania strategicznego,
 2. Praktycznych i naukowych aspektów zarządzania marketingowego,
 3. Zarządzania operacyjnego i nowoczesnych koncepcji z nim związanych (zarządzania produkcją, zarządzania jakością, logistyki, organizacji i zarządzania procesami gospodarczymi),
 4. Zmian organizacyjnych i restrukturyzacji,
 5. Motywowania pracowników i analiz systemów motywacyjnych,
 6. Podejmowania decyzji menedżerskich,
 7. Rozwiązywania problemów organizacyjnych,
 8. Praktycznej implementacji metod i technik współczesnego zarządzania (w tym systemów informatycznych),
 9. Nowoczesnych koncepcji zarządzania (TQM – Total Quality Management, SixSigma, TBM – Time Based Management, TOC – Theory od Constraints, Kaizen, Lean Management, Outsourcing, Organizacja ucząca się, Podejście procesowe/ Reengineering, itp.)
 10. Zarządzania projektami (Project Management),
 11. Zachowań organizacyjnych (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kulturą organizacyjną),
 12. Współczesnego „menedżeryzmu”.

Tematy prac będą miały problemowy i praktyczny charakter, realizowane będą przede wszystkim w oparciu o badania empiryczne w przedsiębiorstwach. 

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje