Strona główna » Rekrutacja
Cel studiów
Aktualizacja: Poniedziałek, 20 czerwca 2016 roku, godz. 22:08

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu zarządzania i ekonomii, zapoznanie ich z metodyką prowadzenia badań naukowych i pomoc w przygotowaniu i obronie rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, ekonomia lub finanse.