Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
Aktualizacja: Poniedziałek, 26 września 2016 roku, godz. 13:58

Wymagane dokumenty:
- podanie o przyjęcie na studia doktoranckie - formularz,
- kwestionariusz osobowy - formularz,
- opinia przyszłego opiekuna naukowego (dokument ten składa w Dziekanacie przyszły opiekun),
- list motywacyjny,
- życiorys zawodowy,
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- kserokopia dowodu osobistego,
- zobowiązanie do terminowego uiszczania opłat - formularz,
- 3 fotografie o wymiarze 37 mm x 52.

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Zarządzania, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, pok. 121
 

Informacje o rekrutacji:
Dodatkowych informacji udziela Pani mgr Joanna Kuchcińska, Dziekanat Wydziału Zarządzania, pok. 121, tel. 58 523-14-32, email: joanna.kuchcinska@ug.edu.pl

Podstawowe informacje o studiach:
Studia doktoranckie trwają 6 semestrów. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Koszt jednego semestru wynosi 2800,- (istnieje możliwość wnoszenia opłat w ratach).