Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Poniedziałek, 26 września 2016 roku, godz. 14:00
L.p. Wykaz przedmiotów Liczba godzin w semestrze
I II III IV V VI Ogółem

1

ELEKTRONICZNE ZASOBY BIBLIOGRAFICZNE (PDW)*

 5

 

 

 

 

 

5

2

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI

 14

 

 

 

 

 

14

3

ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM

 12

 6

 

 

 

 

18

4

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

 10

 

 

 

 

 

10

5

METODOLOGIA BADAŃ EKONOMICZNYCH (PDW)*

 10

 

 

 

 

 

10

6

NOWOCZESNE METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH (PDW)*

 10

 

 

 

 

 

10

7

METODY WERYFIKACJI HIPOTEZ EKONOMICZNYCH

 

 8

 

 

 

 

8

8

WSPÓŁCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

 

 8

 

 

 

 

8

9

ZARZĄDZANIE INWESTECJAMI

 

 12

 

 

 

 

12

10

METODY I TECHNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH

 

 10

 

 

 

 

10

11

METODY ANALIZ WIELOCECHOWYCH

 

 

 8

 

 

 

8

12

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

 

 8

 

 

 

8

13

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE I

 

 

 8

 

 

 

8

14

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

 

 

 16

 

 

 

16

15

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU

 

 

 

 8

 

 

8

16

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE II

 

 

 

 12

 

 

12

17

MAKROEKONOMIA

 

 

 

 10

 

 

10

18

MODELOWANIE PROCESÓW FINANSOWYCH

 

 

 

 

 8

 

8

19

JĘZYK OBCY W ZASTOSOWANIACH EKONOMICZNYCH

 

 

 

 

 12

 10

22

20

SEMINARIUM

 14

 14

 14

 14

 14

 14

 84

21

PRAKTYKA ZAWODOWA

 5

 5

 5

 5

 5

 5

 30

 

RAZEM

 80

 63

 59

 49

 39

 29

 319