Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć
Aktualizacja: Czwartek, 18 maja 2017 roku, godz. 15:06

Limity przyjęć na niestacjonarne studia II stopnia

 

Kierunki

Limit przyjęć

1. Zarządzanie

200

2. Finanse i rachunkowość

300

3. Informatyka i ekonometria

100

4. Podatki i doradztwo podatkowe

120

 


Rekrutacja odbywa się na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem limitu miejsc na kierunku. Podczas rejestracji w systemie IRK kandydaci wybierają preferowane specjalności studiów w ramach danego kierunku (nie dotyczy kierunku Podatki i doradztwo podatkowe). Na tej podstawie przed rozpoczęciem roku akademickiego ogłaszana jest lista osób przyjętych na daną specjalność. Liczba osób przyjętych na daną specjalność nie może być mniejsza niż 25 i większa niż limit miejsc na tę specjalność. Oznacza to, że dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem przyjęcia na nią co najmniej 25 osób. Natomiast w przypadku większej liczby osób pragnących studiować daną specjalność niż wynosi limit miejsc, zapisy będą prowadzone w kolejności wynikającej z listy rankingowej kandydatów na studia. Na kierunku Zarządzanie w pierwszej kolejności uruchamiane są następujące specjalności: Inwestycje i nieruchomości, Marketing, Menedżer, Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa.