Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Big Data 3 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Ekonometria dynamiczna 6 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Metoda reprezentacyjna 6 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Programowanie obliczeń 3 Z 20 20 Katedra Statystyki
7. Statystyczna analiza decyzji 4 Z 23 11 12 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 142 72 30 40 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z/E 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Język SQL 3 Z 16 16 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Modele parametryczne 4 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Prognozowanie i symulacje 5 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Przygotowanie danych 3 Z 15 15 Katedra Statystyki
7. Seminarium magisterskie 4 Z 12 12 Wydział Zarządzania
8. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Techniki imputacji danych 2 Z 16 8 8 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 165 46 83 24 12 0 -
SEMESTR III
1. Analiza historii zdarzeń 1 Z 8 8 Katedra Statystyki
2. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
3. Ekonometria finansowa 3 15 5 10 Katedra Ekonometrii
4. Inżynieria oprogramowania 4 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Metody sztucznej inteligencji 1 Z 8 8 Katedra Statystyki
6. Modele nieparametryczne 2 E 10 10 Katedra Statystyki
7. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
8. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
9. Seminarium magisterskie 6 Z 15 15 Wydział Zarządzania
10. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 Katedra Statystyki
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 159 76 68 0 15 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza sieci społecznościowych 2 E 10 10 Katedra Statystyki
2. Budowa modeli scoringowych 2 E 10 10 Katedra Statystyki
3. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Metody aktuarialne 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Text mining 1 Z 8 8 Katedra Statystyki
9. Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 119 45 59 0 15 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 585 239 240 64 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć