Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Instytucje prawa cywilnego w procesie zarządzania przedsiębiorstwem 3 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
2. Język angielski 2 18 18 Centrum Języków Obcych
3. Podstawy finansów publicznych 3 E 20 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Podstawy teorii podatku 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
5. Rachunkowość finansowa 5 E 30 10 20 Katedra Rachunkowości
6. System administracji podatkowej i skarbowej 2 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
7. Wykład do wyboru 6 Z 28 28 Wydział Zarządzania
8. Wykładnia prawa podatkowego 5 E 25 15 10 Wydział Prawa i Administracji
9. Źródła prawa i legislacja podatkowa 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 30 - 171 123 48 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski 2 18 18 Centrum Języków Obcych
2. Ordynacja podatkowa 5 E 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
3. Prawo spółek handlowych 3 E 20 20 Wydział Prawa i Administracji
4. Rachunek kosztów 5 E 32 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 5 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Ubezpieczenia społeczne 2 E 12 12 Katedra Bankowości i Finansów
7. Wykład do wyboru 2 20 20 Wydział Zarządzania
8. Wykonywanie i kontrola zobowiązań podatkowych 2 E 10 10 Wydział Prawa i Administracji
RAZEM 26 - 157 88 54 0 15 0 -
SEMESTR III
1. Opodatkowanie dochodu w prawie polskim 5 E 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatek od towarów i usług i podatek akcyzowy 5 E 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
3. Podatki i opłaty samorządowe 5 E 30 10 20 Katedra Bankowości i Finansów
4. Prowadzenie ksiąg podatkowych 3 E 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium dyplomowe 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie ryzykiem 3 E 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 171 65 76 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza podatkowa i planowanie podatkowe 5 30 10 20 Wydział Prawa i Administracji
2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi 4 20 10 10
3. Prawo celne i dewizowe 2 10 10
4. Prawo karne skarbowe 3 10 10
5. Seminarium dyplomowe 10 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 6 28 28 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 128 68 30 0 30 0 -
SEMESTR V
1. Podatki bezpośrednie 5 34 14 20 Katedra Bankowości i Finansów
2. Podatki pośrednie 5 34 14 20 Katedra Bankowości i Finansów
3. Podatki w księgach rachunkowych 3 16 16 Katedra Rachunkowości
4. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 4 26 16 10 Katedra Rachunkowości
5. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 23 - 140 90 50 0 0 0 -
SEMESTR VI
1. Analiza podatkowa 5 28 14 14 Katedra Statystyki
2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 10 10
3. Rynki finansowe 5 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Wykład do wyboru 6 30 30 Wydział Zarządzania
5. Zarządzanie ryzykiem 2 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 20 - 98 74 24 0 0 0 -
ŁĄCZNIE 159 - 865 508 282 0 75 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć