Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Turystyka krajowa i międzynarodowa 3 Z 10 10
7 Turystyka zrównoważona 3 Z 8 8
8 Zarzadzanie marketingowe w turystyce 6 Z 18 10 8
RAZEM 30 - 183 136 47 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonomika usług 2 Z 10 10
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Kształtowanie produktu turystycznego 4 Z 10 10
4 Polityka turystyczna 4 Z 16 8 8
5 Projektowanie organizacji 3 Z 16 8 8
6 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
7 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
8 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
9 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 8 8
RAZEM 30 - 127 60 53 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Projektowanie systemów płac 3 Z 8 8
3 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
4 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
5 Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 5 Z 15 8 7
6 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
7 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 147 76 57 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Promocja turystyczna 6 Z 10 10
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
RAZEM 30 - 79 65 0 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 337 157 0 42 -
« wróć