Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 ---
2. Jakość usług II 6 Z 18 10 8 ---
3. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
4. Koszty i narzędzia doskonalenia w zarządzaniu jakością 6 Z 16 8 8 ---
5. Makroekonomia 5 30 20 10 ---
6. Marketing II 2 E 14 14 ---
7. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 181 126 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Jakość w logistyce produkcji 3 Z 10 6 4 ---
2. język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 ---
3. Kaizen w praktyce 3 Z 12 12 ---
4. Lean management 5 Z 12 12 ---
5. Rachunkowość zarządcza 5 28 14 14 ---
6. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 ---
7. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 4 Z 20 10 10 ---
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 ---
RAZEM 30 - 121 64 43 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
2. Ochrona środowiska II 3 Z 8 8 ---
3. Projektowanie oceny oddziaływania na środowisko 5 Z 23 13 10 ---
4. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 ---
5. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 ---
6. Zarządzanie procesami 4 28 14 14 ---
7. Zarządzanie strategiczne 6 54 28 26 ---
RAZEM 30 - 155 81 60 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 ---
6. Six Sigma 6 Z 10 6 4 ---
RAZEM 30 - 79 61 4 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 332 162 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć