Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Jakość usług II 6 Z 18 10 8
3 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
4 Koszty i narzędzia doskonalenia w zarzadzaniu jakością 6 Z 16 8 8
5 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
6 Marketing II 2 E 14 14
7 Prawo cywilne 3 Z 30 30
RAZEM 30 - 181 126 55 0 0 -
SEMESTR II
1 Jakość w logistyce produkcji 3 Z 10 6 4
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Kaizen w praktyce 3 Z 12 12
4 Lean management 5 Z 12 12
5 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
6 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
7 Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 4 Z 20 10 10
8 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 121 64 43 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Ochrona środowiska II 3 Z 8 8
3 Projektowanie oceny oddziaływania na środowisko 5 Z 23 13 10
4 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
5 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
6 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
7 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 155 81 60 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
6 Six Sigma 6 Z 10 6 4
RAZEM 30 - 79 61 4 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 332 162 0 42 -
« wróć