Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza instytucji kredytowych 2 Z 18 8 10 ---
2. Bankowość II 4 E 10 10 ---
3. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 ---
4. Finanse publiczne II 3 E 10 10 ---
5. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 ---
6. Polityka pieniężna 4 Z 8 8 ---
7. Rachunek kosztów II 6 30 15 15 ---
8. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 ---
RAZEM 30 - 104 79 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate finance 3 Z 15 15 ---
2. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 ---
3. Narzędzia controllingu 3 Z 26 4 22 ---
4. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 ---
5. Rachunkowość zarządcza 6 20 10 10 ---
6. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 ---
7. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 20 10 10 ---
RAZEM 30 - 125 44 67 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15 ---
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
3. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 ---
4. Relacje inwestorskie 3 Z 10 10 ---
5. Restrukturyzacja finansowa 5 20 6 14 ---
6. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 ---
7. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 ---
8. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 ---
9. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 142 104 24 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 ---
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 ---
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 ---
5. Rewizja finansowa 1 Z 14 14 ---
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 ---
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 ---
8. Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 12 12 ---
RAZEM 30 - 105 79 12 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 476 306 128 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć