Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
6. Przedsiębiorczość 8 Z 22 14 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Venture Capital 4 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Decyzje menedżerskie - warsztaty 4 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Rachunkowość zarządcza 5 28 14 14 Katedra Rachunkowości
4. Relacje inwestorskie i raportowanie społeczne 3 Z 12 6 6 Wydział Zarządzania
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Techniki planowania projektów 4 Z 16 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
RAZEM 30 - 126 46 66 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
3. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 Katedra Statystyki
4. Zarządzanie procesami 4 28 14 14 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Zarządzanie projektami UE 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Zarządzanie strategiczne 6 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II 6 Z 14 8 6 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 146 68 64 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Pochodne instrumenty finansowe 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie projektami II 4 Z 10 10 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 87 63 10 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 299 195 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć