Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Inwestycje w innowacje 3 Z 8 8
3 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
4 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
5 Marketing II 2 E 14 14
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 1 Z 4 4
8 Zarzadzanie nieruchomościami 8 Z 31 10 21
RAZEM 30 - 190 130 60 0 0 -
SEMESTR II
1 Inwestycje finansowe 7 Z 28 14 14
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
4 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
5 Wycena nieruchomości 4 E 8 8
6 Wycena przedsiębiorstw 4 Z 10 10
7 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 113 46 43 10 14 -
SEMESTR III
1 Inwestycje infrastrukturalne 4 Z 16 8 8
2 Inwestycje w instrumenty pochodne 2 Z 8 8
3 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
4 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
5 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
6 Wycena nieruchomości nietypowych (przedmiot dwusemestralny) 2 Z 4 4
7 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
8 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 152 80 50 8 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
6 Wycena nieruchomości nietypowych (przedmiot dwusemestralny) 2 Z 4 4
7 Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 4 Z 8 8
RAZEM 30 - 81 67 0 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 323 153 18 42 -
« wróć