Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Projektowanie organizacji 9 E/Z 28 14 14
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 -
SEMESTR II
1 Controlling personalny 3 Z 20 10 10
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Organizacja funkcji personalnej 4 Z 10 10
4 Projektowanie systemów płac 4 Z 20 10 10
5 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
6 Rozwój pracowników 4 Z 10 10
7 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
8 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 127 64 49 0 14 -
SEMESTR III
1 Ekonomia pracy 8 Z 16 16
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
3 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
4 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
5 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
6 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 140 76 50 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Metody ilościowe w ZZL 3 Z 10 10
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Prawo pracy 3 Z 10 10
7 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
RAZEM 30 - 89 65 10 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 541 337 162 0 42 -
« wróć