Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Projektowanie organizacji 9 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Controlling personalny 3 Z 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Organizacja funkcji personalnej 4 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Projektowanie systemów płac 4 Z 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Rachunkowość zarządcza 5 28 14 14 Katedra Rachunkowości
6. Rozwój pracowników 4 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 127 64 49 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ekonomia pracy 8 Z 16 16 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Zarządzanie procesami 4 28 14 14 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Zarządzanie strategiczne 6 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 140 76 50 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Metody ilościowe w ZZL 3 Z 10 10 Katedra Statystyki
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Prawo pracy 3 Z 10 10 Wydział Prawa i Administracji
7. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 89 65 10 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 541 337 162 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć