Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Kryteria wyszukiwania

Kierunki studiów

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Projektowanie organizacji 9 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza portfelowa 4 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie modeli biznesowych 5 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami 6 E 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 97 54 29 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
3. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
4. Techniki mierzenia procesów pracy 5 Z/E 24 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Zarządzanie grupami kapitałowymi 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 158 82 62 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Biznes międzynarodowy 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 89 75 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 529 343 144 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć