Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Bankowość II 4 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Finanse publiczne II 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
6. Polityka pieniężna 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunek kosztów II 6 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 106 81 25 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Bankowość detaliczna i hipoteczna 1 Z 10 5 5 Katedra Bankowości i Finansów
3. Bankowość inwestycyjna i korporacyjna 1 Z 10 5 5 Katedra Bankowości i Finansów
4. Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunkowość zarządcza 6 20 10 10 Katedra Rachunkowości
7. Rynek pochodnych instrumentów finansowych 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
8. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 6 20 10 10 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 129 50 65 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Doradztwo finansowe 3 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Nadzór finansowy 3 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 Katedra Statystyki
8. Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych 2 Z 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
9. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
10. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 140 106 20 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 2 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Venture Capital 2 Z 18 4 14 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 97 69 14 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 472 306 124 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć