Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 ---
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 6 Z 15 7 8 ---
4. Makroekonomia 5 30 20 10 ---
5. Marketing II 2 E 14 14 ---
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
7. Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 15 7 8 ---
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Design w marketingu 3 Z 15 7 8 ---
2. Jakościowe badania marketingowe 5 Z 15 7 8 ---
3. język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 ---
4. Media reklamowe 3 Z 15 7 8 ---
5. Polityka marki 4 Z 15 7 8 ---
6. Rachunkowość zarządcza 5 28 14 14 ---
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 ---
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 ---
RAZEM 30 - 127 52 61 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Marketing społeczny 2 Z 9 9 ---
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 ---
3. Prawne i etyczne aspekty marketingu 4 Z 9 9 ---
4. Public relations 2 Z 9 9 ---
5. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 ---
6. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 ---
7. Zarządzanie procesami 4 28 14 14 ---
8. Zarządzanie strategiczne 6 54 28 26 ---
RAZEM 30 - 151 78 59 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Marketing innowacji 6 Z 12 6 6 ---
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 ---
RAZEM 30 - 81 61 6 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 313 181 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć