Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Badania operacyjne II 5 Z 25 15 10 Katedra Ekonometrii
3. Ekonometria dynamiczna 5 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Metoda reprezentacyjna 6 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Mikroekonometria 3 Z 16 8 8 Katedra Ekonometrii
7. Techniki obliczeniowe 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
RAZEM 30 - 140 69 30 41 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza logitowa i probitowa 4 Z 20 12 8 Katedra Ekonometrii
2. Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego 3 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Ekonometria II 6 Z 25 15 10 Katedra Ekonometrii
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
5. Prognozowanie i symulacje 5 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Seminarium magisterskie 4 Z 12 12 Wydział Zarządzania
7. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Wycena aktywów 3 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
RAZEM 30 - 142 67 45 18 12 0 -
SEMESTR III
1. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
2. Analiza szeregów przekrojowo-czasowych 3 Z 20 12 8 Katedra Ekonometrii
3. Ekonometria finansowa 3 15 5 10 Katedra Ekonometrii
4. Inżynieria oprogramowania 4 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw 2 Z 30 20 10 Katedra Ekonometrii
6. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
7. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Seminarium magisterskie 6 Z 15 15 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 20 10 10 Katedra Statystyki
10. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 183 100 60 8 15 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 4 Z 15 15 Katedra Statystyki
2. Ekonometryczna analiza rynków finansowych 5 Z 20 12 8 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 10 Z 15 15 Wydział Zarządzania
6. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 110 57 30 8 15 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 575 293 165 75 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć