Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Bankowość II 4 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Finanse przedsiębiorstw II 4 E 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Finanse publiczne II 3 E 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Polityka pieniężna 4 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
6. Rachunek kosztów II 4 46 16 30 Katedra Rachunkowości
7. Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10 Katedra Rachunkowości
8. Standardy sprawozdawczości finansowej 3 46 16 30 Katedra Rachunkowości
9. Wstęp do prawa podatkowego i podatki pośrednie 1 E 16 16 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 164 104 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
2. Konsolidacja sprawozdań finansowych 6 30 14 16 Katedra Rachunkowości
3. Podatki bezpośrednie, podatki lokalne, prawo celne 6 30 14 16 Katedra Rachunkowości
4. Rachunkowość instytucji finansowych 6 32 16 16 Katedra Rachunkowości
5. Rachunkowość zarządcza 6 30 14 16 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 151 58 79 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Budżetowanie 6 30 10 20 Katedra Rachunkowości
2. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 8 30 14 16 Katedra Rachunkowości
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Sprawozdawczość instytucji finansowych 10 32 16 16 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 106 40 52 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 8 30 14 16 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach 4 30 10 20 Katedra Rachunkowości
4. Rewizja sprawozdań finansowych 5 46 16 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 135 55 66 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 556 257 257 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć