Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
 • podstaw controllingu operacyjnego i strategicznego,
 • głównych metod analizy ekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • ocena i pozyskiwanie kapitałów na finansowanie działalności bieżącej oraz rozwojowej przedsiębiorstwa,
 • analiza i interpretacja wyników analizy przedsiębiorstw,
 • prowadzenie podstawowych analiz z zakresu controllingu i budżetowania,
 • przygotowywanie prostych projektów na pozyskanie funduszy unijnych (pod nadzorem).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • służby ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw, w szczególności dział finansowy, dział controllingu, budżetowania, kontroli kosztów, analizy ekonomicznej,
 • instytucje finansowe, w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki leasingowe i faktoringowe,
 • firmy konsultingowe.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Analiza innstytucji kredytowych 2 Z 18 8 10
2 Bankowość II 4 E 10 10
3 Finanse przedsiębiorstwa II 4 E 10 10
4 Finanse publiczne II 3 E 10 10
5 Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8
6 Polityka pieniężna 4 Z 8 8
7 Rachunek kosztów II 6 E/Z 30 15 15
8 Rachunkowość finansowa II 5 E 10 10
RAZEM 30 - 104 79 25 0 0 -
SEMESTR II
1 Corporate finance 3 Z 15 15
2 Nadzór korporacyjny 3 Z 10 10
3 Narzędzia controllingu 3 Z 26 4 22
4 Portfel inwestycyjny 5 Z 20 10 10
5 Rachunkowość zarządcza 6 E/Z 20 10 10
6 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
7 Standardy sprawozdawczości finansowej 6 E/Z 20 10 10
RAZEM 30 - 125 44 67 0 14 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
3 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 10 10
4 Relacje inwestorskie 3 Z 10 10
5 Restrukturyzacja finansowa 5 E/Z 20 6 14
6 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
7 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
8 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 4 E 30 30
9 Zarzadzanie strategiczne 2 Z 15 15
RAZEM 30 - 142 104 24 0 14 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
3 Prawo finansowe 2 Z 15 15
4 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 10 10
5 Rewizja finansowa 1 Z 14 14
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Zarządzanie ryzykiem 5 E 10 10
8 Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 12 12
RAZEM 30 - 105 79 12 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 476 306 128 0 42 -
« wróć