Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • nowoczesnych metod zarządzania (zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem intelektualnym),
 • podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa,
 • uruchamiania działalności gospodarczej,
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • zarządzania projektami,
 • wykorzystania metod ilościowych w procesie zarządzania firmą,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa i współdziałania przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi,
 • budowy i wspomagania systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM, BSC),
 • organizacyjnych, marketingowych, finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, tak dużych, jak i z sektora MSP
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
 • podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • samodzielnego przygotowania i wdrażania strategii,
 • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
 • podejmowania decyzji na rynku kapitałowym i pieniężnym,
 • przygotowania i realizowania projektów w tym wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami,
 • diagnozowania otoczenia firmy, w tym procesów o charakterze globalnym,
 • analizowania konkurencji przedsiębiorstwa i kluczowych czynników sukcesu,
 • etycznego funkcjonowania w świecie biznesu,
 • przewidywania i zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny wartości przedsiębiorstwa
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • dyrektora zarządzającego,
 • analityka finansowego, operacyjnego,
 • analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego,
 • doradcy biznesowego,
 • specjalisty do zarządzania projektami (project manager)
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje o specjalności

Studiując Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa .  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  prowadzenia działalności gospodarczej. Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla w każdej organizacji..  Program uczy teoretycznie i praktycznie strategicznego myślenia o biznesie.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Przedsiębiorczość 8 Z 22 14 8
7 Venture capital 4 Z 8 8
RAZEM 30 - 177 122 55 0 0 -
SEMESTR II
1 Decyzje menedżerskie- warsztaty 4 Z 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
4 Relacje inwestorskie i raportowanie społeczne 3 Z 12 6 6
5 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
6 Techniki planowania projektów 4 Z 16 8 8
7 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
8 Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 16 8 8
RAZEM 30 - 126 46 66 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
3 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
4 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
5 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 8 8
6 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
7 Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa II 6 Z 14 8 6
RAZEM 30 - 146 68 64 0 14 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 10 10
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Pochodne instrumenty finansowe 2 Z 8 8
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Zarządzanie projektami II 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 87 63 10 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 536 299 195 0 42 -
« wróć