Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Menedżer Personalny
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (koncepcji zarządzania, etyki w zarządzaniu, polityki gospodarczej, negocjacji, badań sondażowych)
 • przedmiotów kierunkowych (makroekonomii, prawa, badań operacyjnych, rachunkowości zarządczej, marketingu)
 • zagadnień specjalistycznych (controllingu personalnego, projektowania systemów płac, rozwoju pracowników, prawa pracy, ekonomii pracy)
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • tworzenia polityki personalnej
 • prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji
 • projektowania systemów wynagrodzeń
 • organizowania systemu ocen okresowych
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • diagnozowania stanu organizacji
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych
 • budowy i zarządzania zespołami
 • negocjowania
 • pracy w środowisku międzynarodowym

 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkoleń
 • HR Business Partner
 • Dyrektor personalny
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
Informacje o specjalności

Zmiany w gospodarce prowadzą do zwiększenia roli działów HR (zarządzania zasobami ludzkimi) w biznesie oraz administracji publicznej. Coraz częściej dyrektorzy personalni stają się strategicznymi partnerami dla zarządów spółek i dyrekcji instytucji publicznych biorąc udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Absolwenci specjalności Menedżer personalny dysponując najnowszą wiedzą na temat kształtowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi są gotowi na sprostanie tym oczekiwaniom.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Projektowanie organizacji 9 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Controlling personalny 3 Z 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Organizacja funkcji personalnej 4 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Projektowanie systemów płac 4 Z 20 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
6. Rozwój pracowników 4 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 127 64 49 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ekonomia pracy 8 Z 16 16 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
5. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 140 76 50 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Metody ilościowe w ZZL 3 Z 10 10 Katedra Statystyki
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Prawo pracy 3 Z 10 10 Wydział Prawa i Administracji
7. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 89 65 10 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 541 337 162 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć