Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Menedżer
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (koncepcji zarządzania, etyki w zarządzaniu, polityki gospodarczej, negocjacji, badań sondażowych),
 • przedmiotów kierunkowych (makroekonomii, prawa, badań operacyjnych, rachunkowości zarządczej, marketingu),
 • zagadnień specjalistycznych (mediacji i negocjacji, analizy portfelowej, przygotowywania biznesplanów, biznesu międzynarodowego, zarządzania w różnych formach własności).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • diagnozowania stanu organizacji
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych
 • tworzenia strategii i modelu biznesowego firmy
 • budowy i zarządzania zespołami
 • zarządzania projektami
 • motywowania pracowników
 • negocjowania
 • pracy w środowisku międzynarodowym

 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • stanowiska menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji (biznes, organizacje publiczne)
 • kierownik projektu (Project Manager)
 • menedżer tymczasowy (Interim Manager)
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • własna działalność gospodarcza
Informacje o specjalności

Uzyskana na studiach wiedza daje zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firm i instytucji. Specjalizacja menedżerska otwiera przed absolwentami wiele potencjalnych ścieżek kariery. Możliwa jest zarówno kariera menedżerska jak i na stanowiskach specjalistycznych. Absolwenci posiadają szerokie spektrum kompetencji umożliwiających kierowanie zróżnicowanymi zespołami ludzkimi, w tym także w środowisku międzynarodowym. Z kolei, osoby zainteresowane pracą jako specjalista ds. zarządzania dysponują specjalistyczną wiedzą na temat projektowania struktur organizacyjnych, procedur decyzyjnych oraz systemów informacyjnych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 28 14 14 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 5 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 14 14 Katedra Marketingu
5. Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Projektowanie organizacji 9 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza portfelowa 4 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie modeli biznesowych 5 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Rachunkowość zarządcza 5 Z/E 28 14 14 Katedra Rachunkowości
5. Seminarium magisterskie 4 Z 14 14 Wydział Zarządzania
6. Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami 6 E 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 97 54 29 0 14 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Seminarium magisterskie 6 Z 14 14 Wydział Zarządzania
3. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
4. Techniki mierzenia procesów pracy 5 Z/E 24 12 12 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Zarządzanie grupami kapitałowymi 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 28 14 14 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 54 28 26 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 158 82 62 0 14 0 -
SEMESTR IV
1. Biznes międzynarodowy 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Ekonometria 4 Z 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 3 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 89 75 0 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 529 343 144 0 42 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć