Strona główna » Rekrutacja
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:03
Menedżer
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (koncepcji zarządzania, etyki w zarządzaniu, polityki gospodarczej, negocjacji, badań sondażowych),
 • przedmiotów kierunkowych (makroekonomii, prawa, badań operacyjnych, rachunkowości zarządczej, marketingu),
 • zagadnień specjalistycznych (mediacji i negocjacji, analizy portfelowej, przygotowywania biznesplanów, biznesu międzynarodowego, zarządzania w różnych formach własności).
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • tworzenia strategii i modelu biznesowego firmy
 • budowy i motywowania zespołów
 • projektowania struktur organizacyjnych
 • zarządzania projektami i procesami
 • projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych
 • wykorzystania różnych technik analizy problemów
 • negocjowania
 • prowadzenia prezentacji biznesowych
 • pracy w środowisku międzynarodowym
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • stanowiska menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji (biznes, organizacje publiczne)
 • kierownik projektu (Project Manager)
 • menedżer tymczasowy (Interim Manager)
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
 • własna działalność gospodarcza
Informacje o specjalności

Uzyskana na studiach wiedza daje zrozumienie mechanizmów funkcjonowania firm i instytucji. Specjalizacja menedżerska otwiera przed absolwentami wiele potencjalnych ścieżek kariery. Możliwa jest zarówno kariera menedżerska jak i na stanowiskach specjalistycznych. Absolwenci posiadają szerokie spektrum kompetencji umożliwiających kierowanie zróżnicowanymi zespołami ludzkimi, w tym także w środowisku międzynarodowym. Z kolei, osoby zainteresowane pracą jako specjalista ds. zarządzania dysponują specjalistyczną wiedzą na temat projektowania struktur organizacyjnych, procedur decyzyjnych oraz systemów informacyjnych.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 28 14 14
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 5 E/Z 30 20 10
4 Marketing II 2 E 14 14
5 Mediacje i negocjacje społeczne 3 Z 10 10
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Projektowanie organizacji 9 E/Z 28 14 14
RAZEM 30 - 185 132 53 0 0 -
SEMESTR II
1 Analiza portfelowa 4 Z 10 10
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15
3 Projektowanie modeli biznesowych 5 Z 10 10
4 Rachunkowość zarządcza 5 E/Z 28 14 14
5 Seminarium magisterskie 4 Z 14 14
6 Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami 6 E 10 10
7 Zarządzanie inwestcjami przedsiębiorstw 4 Z 10 10
RAZEM 30 - 97 54 29 0 14 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8
2 Seminarium magisterskie 6 Z 14 14
3 Statystyczne badania rynkowe 4 E/Z 20 10 10
4 Techniki mierzenia procesów pracy 5 E/Z 24 12 12
5 Zarządzanie grupami kapitałowymi 3 Z 10 10
6 Zarządzanie procesami 4 E/Z 28 14 14
7 Zarządzanie strategiczne 6 E/Z 54 28 26
RAZEM 30 - 158 82 62 0 14 -
SEMESTR IV
1 Biznes międzynarodowy 3 Z 10 10
2 Ekonometria 4 Z 10 10
3 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 14 14
7 Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 3 Z 10 10
RAZEM 30 - 89 75 0 0 14 -
ŁĄCZNIE 120 - 529 343 144 0 42 -
« wróć