Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Jakość usług II 5 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Koszty i narzędzia doskonalenia w zarządzaniu jakością 6 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
6. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
7. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Jakość w logistyce produkcji 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Kaizen w praktyce 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Lean management 5 Z 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie bezpieczeństwem żywności 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Ochrona środowiska II 2 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Projektowanie oceny oddziaływania na środowisko 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Six Sigma 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć