Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza instytucji kredytowych 2 Z 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Bankowość II 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Finanse publiczne II 3 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Polityka pieniężna 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
7. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
8. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 Katedra Rachunkowości
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Corporate finance 3 Z 30 30 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Narzędzia controllingu 3 Z 45 30 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
4. Relacje inwestorskie 3 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Restrukturyzacja finansowa 5 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 Katedra Bankowości i Finansów
10. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
3. Prawo finansowe 1 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Rewizja finansowa 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
9. Zastosowania analizy ekonomicznej 1 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć