Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 ---
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
3. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 ---
4. Marketing II 2 Z/E 15 15 ---
5. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
6. Przedsiębiorczość 8 Z 45 30 15 ---
7. Venture Capital 3 Z 15 15 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Ekonomika usług 2 Z 15 15 ---
2. język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 ---
3. Projektowanie organizacji 3 Z 30 15 15 ---
4. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 ---
6. Strategie marketingowe 4 Z 30 30 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 ---
9. Zarządzanie projektami UE 2 Z 15 15 ---
10. Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 255 135 90 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 ---
2. Projektowanie systemów płac 2 Z 15 15 ---
3. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 ---
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 ---
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
6. Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 4 Z 30 15 15 ---
7. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 ---
8. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 2 Z 15 15 ---
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
6. Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 2 Z 15 15 ---
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 165 120 15 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 555 255 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć