Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 ---
2. Inwestycje w innowacje 3 Z 15 15 ---
3. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
4. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 ---
5. Marketing II 2 E 15 15 ---
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
7. Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej 1 Z 15 15 ---
8. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 ---
9. Zarządzanie nieruchomościami 8 Z 45 15 30 ---
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Inwestycje finansowe 5 Z 45 15 30 ---
2. język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 ---
3. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 ---
4. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 ---
5. Wycena nieruchomości 7 Z/E 60 45 15 ---
6. Wycena przedsiębiorstw 3 Z 15 15 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 255 120 90 15 30 0 -
SEMESTR III
1. Inwestycje infrastrukturalne - studia przypadków 4 Z 30 15 15 ---
2. Inwestycje w instrumenty pochodne 2 Z 15 15 ---
3. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 ---
4. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 ---
5. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 ---
6. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 30 30 ---
7. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 ---
8. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 120 75 15 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 ---
6. Wycena nieruchomości nietypowych 2 Z 30 30 ---
7. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym 4 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 510 270 30 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć