Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Bankowość II 3 E 15 15 ---
2. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 ---
3. Finanse publiczne II 3 E 15 15 ---
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 ---
5. Polityka pieniężna 4 Z 15 15 ---
6. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 ---
7. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
9. Zarządzanie finansami JST 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 30 30 ---
2. Finansowanie polityki regionalnej 2 Z 15 15 ---
3. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 ---
4. Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15 ---
5. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 ---
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 ---
7. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
9. Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 2 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15 ---
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 ---
3. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 ---
4. Rynek ubezpieczeń w UE 3 Z 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 ---
6. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zabezpieczenie społeczne w UE 3 Z 15 15 ---
9. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 ---
10. Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 2 Z 15 15 ---
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 ---
2. Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych 2 Z 30 15 15 ---
3. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
4. Prawo finansowe 1 Z 15 15 ---
5. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 ---
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć