Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
4. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
5. Mediacje i negocjacje społeczne 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Projektowanie organizacji 9 Z 45 15 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza portfelowa 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Projektowanie modeli biznesowych 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
4. Projektowanie organizacji 5 Z/E 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Strategia personalna i zarządzanie kompetencjami 5 Z/E 30 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 225 90 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
2. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
3. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
4. Techniki mierzenia procesów pracy 4 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Zarządzanie grupami kapitałowymi 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
8. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 270 150 90 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Biznes międzynarodowy 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
2. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 510 300 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć