Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Bankowość II 3 E 15 15 ---
2. Finanse przedsiębiorstw II 3 E 15 15 ---
3. Finanse publiczne II 3 E 15 15 ---
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 ---
5. Kryzysy i restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw i banków 2 Z 30 15 15 ---
6. Polityka pieniężna 4 Z 15 15 ---
7. Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30 ---
8. Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15 ---
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Banking, finance and insurance 2 Z 30 30 ---
2. Bankowość detaliczna i hipoteczna 1 Z 15 15 ---
3. Bankowość inwestycyjna i korporacyjna 1 Z 15 15 ---
4. Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15 ---
5. Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15 ---
6. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15 ---
7. Rynek pochodnych instrumentów finansowych 2 Z 15 15 ---
8. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 ---
9. Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15 ---
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Doradztwo finansowe 3 Z 15 15 ---
2. Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15 ---
3. Nadzór finansowy 3 Z 15 15 ---
4. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 ---
5. Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15 ---
6. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 ---
7. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 ---
8. Techniki sprzedaży dla pośredników finansowych 2 Z 15 15 ---
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
10. Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30 ---
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 ---
2. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
3. Prawo finansowe 1 Z 15 15 ---
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 ---
6. Venture Capital 2 Z 30 15 15 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć