Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
4. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 Wydział Ekonomiczny
5. Marketing II 2 E 15 15 Katedra Marketingu
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 Wydział Prawa i Administracji
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Design w marketingu 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
2. Jakościowe badania marketingowe 5 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Media reklamowe 3 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
5. Polityka marki 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
6. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Marketing społeczny 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Prawne i etyczne aspekty marketingu 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
4. Public relations 2 Z 15 15 Katedra Marketingu
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
8. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
9. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Marketing innowacji 4 Z 30 15 15 Katedra Marketingu
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć