Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Kodeks spółek handlowych 3 E 15 15 Wydział Prawa i Administracji
2. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
3. MSSF 7 Z/E 60 30 30 Katedra Rachunkowości
4. Podstawy systemu podatkowego i podatki pośrednie 7 E 30 30 Katedra Rachunkowości
5. Rachunek kosztów 8 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 3 Z 45 45 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 150 60 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Podatki bezpośrednie i ubezpieczenia społeczne 5 Z/E 45 30 15 Katedra Rachunkowości
3. Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
4. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
5. Sprawozdawczość instytucji finansowych 6 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
6. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie finansami jednostek gospodarczych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 - 240 90 120 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Budżetowanie 8 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
2. Finanse korporacyjne 7 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
3. Konsolidacja sprawozdań finansowych 7 Z/E 45 15 30 Katedra Rachunkowości
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Statystyczne badania rynkowe 1 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 195 75 90 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Badanie sprawozdań finansowych 6 Z/E 45 15 30 Wydział Prawa i Administracji
2. Etyka w biznesie 1 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
3. Modelowanie procesów i wspomaganie decyzji finansowych 2 E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
5. Seminarium magisterskie 10 30 30 Wydział Zarządzania
6. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Zarządzanie ryzykiem 4 Z 30 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 195 90 75 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 405 345 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć