Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:09

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
2. Badania operacyjne II 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Ekonometria dynamiczna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
6. Mikroekonometria 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
7. Techniki obliczeniowe 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 225 135 30 60 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza logitowa i probitowa 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Analiza równowagi i wzrostu gospodarczego 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Ekonometria II 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Prognozowanie i symulacje 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Wycena aktywów 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
9. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 105 60 60 30 0 -
SEMESTR III
1. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
2. Analiza szeregów przekrojowo-czasowych 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Ekonometria finansowa 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Inżynieria oprogramowania 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw 2 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
6. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
7. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
RAZEM 30 - 270 150 75 15 30 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza wielowymiarowa cech jakościowych 3 Z 30 20 10 Katedra Statystyki
2. Ekonometryczna analiza rynków finansowych 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
5. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 Wydział Zarządzania
6. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 180 110 15 25 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 930 500 180 160 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć