Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Zarządzanie Jakością i Środowiskiem
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

Studenci specjalności Zarządzanie Jakością i Środowiskiem uzyskują wiedzę pozwalającą na projektowanie, wdrażanie i utrzymanie oraz rozwój systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności według najnowszych, międzynarodowych standardów.

W ramach wykładu do wyboru istnieje możliwość uzyskania certyfikatu auditora BHP.

Oprócz tego, w zależności od średniej ocen, Studenci mogą uzyskać certyfikat Yellow Six Sigma Belt

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

Studenci uzyskują podstawowe umiejętności menedżerskie niezbędne do zarządzania przedsiębiorstwem, wynikające ze specyfiki wybranego kierunku studiów.

Absolwent tej specjalności zapoznaje się z:

 • Zasadami budowania strategii projakościowej i proekologicznej w firmie produkcyjnej oraz usługowej
 • Podstawami prawnymi w zakresie zarządzania jakością oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa
 • Podstawowymi narzędziami pozwalającymi na doskonalenie i ocenę poziomu jakości w przedsiębiorstwie
 • Zasadami auditowania systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego
 • Zasadami oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
 • Podstawowymi zasadami dostosowania się do wymagań rynkowych w zakresie certyfikacji jakościowej, środowiskowej wyrobów oraz systemów  
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

Studenci mają możliwość uzyskania wartościowych na rynku pracy uprawnień zawodowych, potwierdzonych certyfikatami międzynarodowej jednostki BVQI, tzn. auditora wewnętrznego ISO 9001, auditora wewnętrznego ISO 14001, auditora wewnętrznego ISO 22000. 

Uzyskane kwalifikacje i uprawnienia pozwalają na:

 • Pełnienie funkcji auditora wewnętrznego (jakości, środowiskowego, bezpieczeństwa żywnościowego)
 • Pełnienie funkcji doradcy w zakresie wdrażania oraz auditowania wspomnianych systemów
 • Pełnienie funkcji specjalisty w Zespole zarządzania jakością i/lub środowiskiem i/lub bezpieczeństwem żywności
 • Pełnienie funkcji pełnomocnika firmy d.s. jakości i do spraw środowiska
 • Pełnienie funkcji menedżera jakości i/lub środowiska - samodzielne projektowanie, wdrażanie określonych koncepcji zarządzania jakością i doskonalenie wspomnianych systemów zarządzania.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
Informacje o specjalności

Absolwent tej specjalności zapoznaje się, tak od strony teoretycznej, jak i we współpracy z przedsiębiorstwami z:

 • Podstawowymi koncepcjami w zakresie zarządzania jakością (Six sigma, Lean management, Kaizen) i zasadami ich wdrażania
 • Zasadami budowania strategii projakościowej i proekologicznej w organizacji
 • Podstawami prawnymi w zakresie zarządzania jakością, zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz ochrony środowiska
 • Podstawowymi i złożonymi narzędziami oraz metodami pozwalającymi na doskonalenie i ocenę poziomu jakości w organizacji
 • Zasadami prowadzenia rachunku kosztów jakości
 • Zasadami auditowania systemów zarządzania (jakością, bezpieczeństwem żywności, środowiskowego)
 • Zasadami oceny wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne
 • W ramach wykładu do wyboru – z zasadami auditowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 30 15 15
2 Jakość usług II 5 Z 30 15 15
3 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
4 Koszty i narzędzia doskonalenia w zarządzaniu jakością 6 Z 30 15 15
5 Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15
6 Marketing II 2 E 15 15
7 Prawo cywilne 3 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 -
SEMESTR II
1 Jakość w logistyce produkcji 3 Z 30 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
3 Kaizen w praktyce 3 Z 30 15 15
4 Lean management 5 Z 30 15 15
5 Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarzadzanie bezpieczeństwem żywności 4 Z 30 15 15
9 Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
2 Ochrona środowiska II 2 Z 15 15
3 Projektowanie oceny odziaływania na środowisko 4 Z 30 15 15
4 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
5 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15
6 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
7 Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15
8 Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 30 15 15
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
4 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
6 Six Sigma 4 Z 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 -
« wróć