Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwem
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania małych firm
 • koncepcji zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • kluczowych aspektów prawnych, w tym prawa cywilnego i prawa pracy,
 • zarządzania strategicznego, w tym budowania strategii marketingowych dla przedsiębiorstwa,
 • metod ilościowych niezbędnych w analizie i ocenie funkcjonowania firmy,
 • pozabankowych źródeł finansowania działalności,
 • wymogów formalno-prawnych w zakresie rejestracji przedsiębiorstwa w krajach UE,
 • uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych,
 • rachunkowości menedżerskiej,
 • profesjonalnego zarządzania w przedsiębiorstwie,
 • etyki zarządzania przedsiębiorstwem,
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • potrafi identyfikować ryzyko w działalności i zna metody zarządzania tym ryzykiem,
 • rozumie rolę i funkcje instytucji otoczenia biznesu oraz potrafi korzystać z instytucjonalnych form wspierania przedsiębiorczości,
 • potrafi aplikować o zewnętrzne środki finansowe, w tym środki z Unii Europejskiej,
 • potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania rynku,
 • potrafi profesjonalnie zarządzać firmą, zna i rozumie kluczowe procesy w niej zachodzące,
 • potrafi sporządzać plany gospodarcze o charakterze zarówno operacyjnym, taktycznym, jak i strategicznym,
 • potrafi tworzyć i realizować strategie marketingowe,
 • potrafi rozpoznawać ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i nim zarządzać,
 • potrafi wdrażać innowacje w przedsiębiorstwie i zarządzać nimi,
 • rozumie rolę i potrafi zarządzać kultura organizacyjną w przedsiębiorstwie,
 • przeprowadzi pełną analizę ekonomiczno-finansową podmiotu gospodarczego,
 • planowania międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa i zarządzać nim w skali globalnej,
 • potrafi komunikować się i negocjować.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • przedsiębiorca (właściciel firmy),
 • prezes, zastępca prezesa,
 • kierownik,
 • ekonomista,
 • specjalista ds. ekonomicznych i zarządzania,
 • specjalista ds. konsultingu dla MSP,
 • animator gospodarczy.
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa,
 • przedsiębiorstwa rodzinne,
 • instytucje otoczenia biznesu np. centra, agencje wspierania przedsiębiorczości,
 • jednostki samorządu terytorialnego ( komórki wspierające rozwój gospodarczy).
Informacje o specjalności
Informacje dodatkowe

Studiując Zarządzanie Małym Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne obejmujące kluczowe aspekty funkcjonowania małego przedsiębiorstwa .  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej.  Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są właściciele małych firm.   Wszyscy Ci,  którzy myślą o swojej przyszłości zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej lub przygotowują się do roli sukcesora w istniejących firmach rodzinnych, będą mieli możliwość   zdobycia wiedzy i umiejętności,  które pozwolą na osiągnięcie binesowego  sukcesu.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 30 15 15
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15
4 Marketing II 2 Z/E 15 15
5 Prawo cywilne 3 Z 30 30
6 Przedsiębiorczość 8 Z 45 30 15
7 Venture Capital 3 Z 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 -
SEMESTR II
1 Ekonomika usług 2 Z 15 15
2 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
3 Projektowanie organizacji 3 Z 30 15 15
4 Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15
5 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
6 Strategie marketingowe 4 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15
9 Zarządzanie projektami europejskimi 2 Z 15 15
10 Zarządzanie ryzykiem II 4 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 255 135 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
2 Projektowanie systemów płac 2 Z 15 15
3 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
4 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15
5 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
6 Zarządzanie jakością i środowiskiem w usługach 4 Z 30 15 15
7 Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15
8 Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 30 15 15
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Instytucjonalne formy wspierania przedsiębiorczości 2 Z 15 15
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym 2 Z 15 15
7 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 165 120 15 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 555 255 0 90 -
« wróć