Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • nowoczesnych metod zarządzania (zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem intelektualnym),
 • podejmowania decyzji dotyczących gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa,
 • uruchamiania działalności gospodarczej,
 • wykorzystania instrumentów IT w procesie planowania i podejmowania decyzji,
 • zarządzania projektami,
 • wykorzystania metod ilościowych w procesie zarządzania firmą,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa i współdziałania przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi,
 • budowy i wspomagania systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM, BSC),
 • organizacyjnych, marketingowych, finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, tak dużych, jak i z sektora MSP
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem,
 • podejmowania decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • samodzielnego przygotowania i wdrażania strategii,
 • pozyskiwania środków finansowych na rozwój firmy,
 • podejmowania decyzji na rynku kapitałowym i pieniężnym,
 • przygotowania i realizowania projektów w tym wykorzystania narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektami,
 • diagnozowania otoczenia firmy, w tym procesów o charakterze globalnym,
 • analizowania konkurencji przedsiębiorstwa i kluczowych czynników sukcesu,
 • etycznego funkcjonowania w świecie biznesu,
 • przewidywania i zarządzania ryzykiem,
 • zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny wartości przedsiębiorstwa
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • dyrektora zarządzającego,
 • analityka finansowego, operacyjnego,
 • analityka w dziale strategii i rozwoju oraz controllingu strategicznego,
 • doradcy biznesowego,
 • specjalisty do zarządzania projektami (project manager)
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • własna działalność gospodarcza
 • przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe i handlowe
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej
 • firmy doradcze
Informacje o specjalności

Studiując Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania UG poznasz zagadnienia teoretyczne obejmujące całokształt problematyki funkcjonowania przedsiębiorstwa .  Nabierzesz także praktycznych umiejętności  niezbędnych do  prowadzenia działalności gospodarczej. Program zajęć został przygotowany z myślą o zapoznaniu studenta z różnorodnością aspektów zarządczych, przed którymi stawiani są menedżerowie średniego i wyższego szczebla w każdej organizacji..  Program uczy teoretycznie i praktycznie strategicznego myślenia o biznesie.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
ŁĄCZNIE - -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć