Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Finanse i ubezpieczenia
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Finanse i rachunkowość
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zarządzania finansami podmiotów gospodarczych oraz państwa i samorządu terytorialnego,
 • zarządzania instytucjami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zakładów ubezpieczeń,
 • identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym.
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • podejmowania decyzji finansowych na poziomie strategicznym,
 • doradcze w zakresie zarządzania finansami, optymalizacji zobowiązań podatkowych i zarządzania ryzykiem,
 • samokształcenia i rozwoju zawodowego.
3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • pracownik służby cywilnej - pracownik administracji państwowej, np. pracownik urzędów i izb skarbowych, urzędów i izb celnych; administracji samorządowej,
 • doradca podatkowy – zajmujący się doradzaniem w sprawach podatkowych (kancelaria podatkowa, dział finansowy w przedsiębiorstwie - zarządzanie podatkami),
 • audytor wewnętrzny – zajmujący się sporządzaniem planu audytu wewnętrznego i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • broker ubezpieczeniowy zajmujący się zawieraniem lub pośredniczeniem przy zawieraniu umowy ubezpieczenia oraz opracowywaniem i realizowaniem roszczeń ubezpieczonego wobec zakładu ubezpieczeń,
 • aktuariusz zajmujący się w zakładzie ubezpieczeń kalkulacją ryzyka, wyceną zobowiązań wobec klientów i wyceną produktów ubezpieczeniowych (np. kalkulacja składki, profilu rentowności).
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • działach finansowo-podatkowych przedsiębiorstw,
 • instytucjach finansowych (banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa inwestycyjne i emerytalne),
 • urzędach administracji publicznej (centralnej i samorządowej),
 • administracji skarbowej,
 • podmiotach sektora finansów publicznych (np. jednostki i zakłady budżetowe, ZUS).

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Bankowość II 3 E 15 15
2 Finanse przedsiębiorstwa II 3 E 15 15
3 Finanse publiczne II 3 E 15 15
4 Koncepcje zarządzania 2 Z 15 15
5 Polityka pieniężna 4 Z 15 15
6 Rachunek kosztów II 6 Z/E 45 15 30
7 Rachunkowość finansowa II 5 E 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie finansami JST 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 195 150 45 0 0 -
SEMESTR II
1 Banking, finance and insurance 2 Z 30 30
2 Finansowanie polityki regionalnej 2 Z 15 15
3 Nadzór korporacyjny 3 Z 15 15
4 Portfel inwestycyjny 4 Z 30 15 15
5 Rachunkowość zarządcza 6 Z/E 30 15 15
6 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
7 Standardy sprawozdawczości finansowej 5 Z/E 30 15 15
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie finansami zakładu ubezpieczeń 2 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 240 120 90 0 30 -
SEMESTR III
1 Komunikacja interpersonalna/Negocjacje 2 Z 15 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
3 Podstawy audytu wewnętrznego 2 Z 15 15
4 Rynek ubezpieczeń w UE 3 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
6 Statystyczne badania rynkowe 2 Z/E 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zabezpieczenie społeczne w UE 3 Z 15 15
9 Zarządzanie instytucjami kredytowymi 3 E 30 30
10 Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie 2 Z 15 15
11 Zarządzanie strategiczne 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 225 165 30 0 30 -
SEMESTR IV
1 Etyka w biznesie 3 Z 15 15
2 Fundusze strukturalne w UE dla jednostek sektora finansów publicznych 2 Z 30 15 15
3 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
4 Prawo finansowe 1 Z 15 15
5 Przygotowanie projektów inwestycyjnych 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie ryzykiem 4 Z/E 30 15 15
RAZEM 30 - 180 105 45 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 840 540 210 0 90 -
« wróć