Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Menedżer Personalny
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:
 • zagadnień ogólnoekonomicznych (koncepcji zarządzania, etyki w zarządzaniu, polityki gospodarczej, negocjacji, badań sondażowych)
 • przedmiotów kierunkowych (makroekonomii, prawa, badań operacyjnych, rachunkowości zarządczej, marketingu)
 • zagadnień specjalistycznych (controllingu personalnego, projektowania systemów płac, rozwoju pracowników, prawa pracy, ekonomii pracy)
2. Absolwent posiada następujące umiejętności:
 • tworzenia polityki personalnej
 • prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji
 • projektowania systemów wynagrodzeń
 • organizowania systemu ocen okresowych
 • sprawnego posługiwania się narzędziami informatycznymi
 • diagnozowania stanu organizacji
 • wykorzystania technik analizy problemów
 • projektowania i wdrażania zmian organizacyjnych
 • budowy i zarządzania zespołami
 • negocjowania
 • pracy w środowisku międzynarodowym

 

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:
 • specjalista ds. personalnych
 • specjalista ds. rekrutacji
 • specjalista ds. szkoleń
 • HR Business Partner
 • Dyrektor personalny
 • konsultant ds. zarządzania
 • specjalista ds. organizacji
 • trener biznesu
4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:
 • biznes: od małych firm po międzynarodowe korporacje
 • jednostki samorządu terytorialnego, urzędy
 • organizacje pozarządowe
 • firmy doradcze i szkoleniowe
Informacje o specjalności

Zmiany w gospodarce prowadzą do zwiększenia roli działów HR (zarządzania zasobami ludzkimi) w biznesie oraz administracji publicznej. Coraz częściej dyrektorzy personalni stają się strategicznymi partnerami dla zarządów spółek i dyrekcji instytucji publicznych biorąc udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Absolwenci specjalności Menedżer personalny dysponując najnowszą wiedzą na temat kształtowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi są gotowi na sprostanie tym oczekiwaniom.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 ---
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
3. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 ---
4. Marketing II 2 E 15 15 ---
5. Mediacje i negocjacje społeczne 2 Z 15 15 ---
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
7. Projektowanie organizacji 9 Z/E 45 15 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Controlling personalny 3 Z 30 15 15 ---
2. język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 ---
3. Organizacja funkcji personalnej 4 Z 30 15 15 ---
4. Projektowanie systemów płac 4 Z 30 15 15 ---
5. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 ---
6. Rozwój pracowników 4 Z 30 15 15 ---
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Ekonomia pracy 6 Z 45 30 15 ---
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 ---
3. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 ---
4. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 ---
5. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
6. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 ---
7. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Metody ilościowe w ZZL 3 Z 15 15 ---
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
6. Prawo pracy 1 Z 15 15 ---
7. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć