Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Marketing
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacje o specjalności

 

Opis specjalności Marketing

Marketing jest to specjalność z tradycjami, jedna z najciekawszych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Program specjalności obejmuje aktualną, nowoczesną, szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego rynku i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Marketing jest to specjalność przygotowująca do pracy w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także instytucjach publicznych.  Program studiów uwzględnia także wymagania współczesnego rynku, a także zainteresowania studentów.

Nasi absolwenci pracują w działach marketingu, sprzedaży w przedsiębiorstwach, instytucjach, agencjach reklamowych, a także prowadzi własną działalność gospodarczą.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Jednostka
SEMESTR I
1 Badania operacyjne 4 Z 30 15 15
2 Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15
3 Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15
4 Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15
5 Marketing II 2 E 15 15
6 Prawo cywilne 3 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 30 15 15
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 -
SEMESTR II
1 Design w marketingu 3 Z 30 15 15
2 Jakościowe badania marketingowe 5 Z 30 15 15
3 Język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30
4 Media reklamowe 3 Z 30 15 15
5 Polityka marki 4 Z 30 15 15
6 Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15
7 Seminarium magisterskie 4 Z 30 30
8 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
9 Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 -
SEMESTR III
1 Marketing społeczny 2 Z 15 15
2 Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15
3 PR 2 Z 15 15
4 Prawne i etyczne aspekty marketingu 2 Z 15 15
5 Seminarium magisterskie 6 Z 30 30
6 Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
8 Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15
9 Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 -
SEMESTR IV
1 Ekonometria 4 Z 30 15 15
2 Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15
3 Marketing innowacji 4 Z 30 15 15
4 Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15
5 Polityka gospodarcza 4 Z 15 15
6 Seminarium magisterskie 10 Z 30 30
7 Wdw (z pełnej oferty Wydziału) 2 Z 30 30
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 -
« wróć