Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Marketing
Studia:
II stopnia
Kierunek:
Zarządzanie
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
Informacje o specjalności

 

Opis specjalności Marketing

Marketing jest to specjalność z tradycjami, jedna z najciekawszych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Program specjalności obejmuje aktualną, nowoczesną, szeroką problematykę z zakresu funkcjonowania współczesnego rynku i marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.

Marketing jest to specjalność przygotowująca do pracy w działach marketingu i sprzedaży przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, a także instytucjach publicznych.  Program studiów uwzględnia także wymagania współczesnego rynku, a także zainteresowania studentów.

Nasi absolwenci pracują w działach marketingu, sprzedaży w przedsiębiorstwach, instytucjach, agencjach reklamowych, a także prowadzi własną działalność gospodarczą.

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Badania operacyjne 4 Z 30 15 15 ---
2. Koncepcje zarządzania 4 Z 45 30 15 ---
3. Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa 5 Z 30 15 15 ---
4. Makroekonomia 4 Z/E 30 15 15 ---
5. Marketing II 2 E 15 15 ---
6. Prawo cywilne 3 Z 30 30 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zintegrowana komunikacja marketingowa 6 Z 30 15 15 ---
RAZEM 30 - 240 165 75 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Design w marketingu 3 Z 30 15 15 ---
2. Jakościowe badania marketingowe 5 Z 30 15 15 ---
3. język angielski - specjalistyczny 2 Z 30 30 ---
4. Media reklamowe 3 Z 30 15 15 ---
5. Polityka marki 4 Z 30 15 15 ---
6. Rachunkowość zarządcza 4 Z/E 30 15 15 ---
7. Seminarium magisterskie 4 Z 30 30 ---
8. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
9. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstw 3 Z 15 15 ---
RAZEM 30 - 255 120 105 0 30 0 -
SEMESTR III
1. Marketing społeczny 2 Z 15 15 ---
2. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 15 15 ---
3. Prawne i etyczne aspekty marketingu 2 Z 15 15 ---
4. Public relations 2 Z 15 15 ---
5. Seminarium magisterskie 6 Z 30 30 ---
6. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
8. Zarządzanie procesami 4 Z/E 30 15 15 ---
9. Zarządzanie strategiczne 6 Z/E 60 30 30 ---
RAZEM 30 - 240 135 75 0 30 0 -
SEMESTR IV
1. Ekonometria 4 Z 30 15 15 ---
2. Etyka w zarządzaniu 3 Z 15 15 ---
3. Marketing innowacji 4 Z 30 15 15 ---
4. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 3 Z 15 15 ---
5. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 ---
6. Seminarium magisterskie 10 Z 30 30 ---
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 ---
RAZEM 30 - 165 105 30 0 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 900 525 285 0 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć