Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:01
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Studia:
Studia II stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne
Strona internetowa:
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- systemów ERP;

- inżynierii oprogramowania;

- projektowania systemów obiektowych;

- bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- gospodarki elektronicznej;

- zarzadzania zasobami i usługami informatycznymi.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- integrowania i wdrażania systemów ERP;

- stosowania metod i technik inżynierii oprogramowania;

- modelowania procesów biznesowych z użyciem języka UML ipodejscia SOA;

- zaawansowanego administrowania sieciami komputerowymi na poziomie CCNP;

- projektowania elektronicznego obiegu dokumentów;

- zarzadzania usługami informatycznymi.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- integrator systemów ERP;

- projektant zaawansowanych systemów i usług informatycznych;

- menedżer projektów informatycznych;

- specjalista ds. bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych;

- specjalista ds. elektronicznego obiegu dokumentów;

- konsultant usług informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, srednie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorzadowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

Informacje o specjalności
Certyfikaty Informatyczne

W trakcie studiów istnieje możliwosć zdobycia międzynarodowych certyfikatów zawodowych. Lista certyfikatów znajduje się na stronie specjalności.

Studia AiB przygotowują do trzech szczególnie poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych: programista, programista aplikacji mobilnych oraz administrator sieci komputerowych.

AiB to studia dualne o ukierunkowaniu praktycznym. Na ostatnim roku będą odbywały się – w cyklu tygodniowym: 
✓ 2 dni zajęć akademickich, 
✓ 3 dni praktyki w pomorskich firmach IT.

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Badania operacyjne 2 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Hurtownie danych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka bankowa 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Inwestycje w innowacje 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. System SAP ERP 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy IT w małych przedsiębiorstwach 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Współpraca w zespole projektowym 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 255 150 15 90 0 0 -
SEMESTR II
1. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w logistyce 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Inżynieria wymagań 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Modelowanie systemów informatycznych 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Serwisy społecznościowe w biznesie 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Systemy CRM 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Telepraca 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Wizualizacja danych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 240 105 30 75 30 0 -
SEMESTR III
1. Customer Knowledge Management 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. ERP w finansach 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka w administracji 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Internet rzeczy 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Portale korporacyjne 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Rynek pracy IT 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
10. Systemy Business Intelligence 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 210 105 30 45 30 0 -
SEMESTR IV
1. Architektura korporacyjna IT 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Audyt informatyczny w firmach IT 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Big Data w biznesie 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Etyka w biznesie 2 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Management and Leadership 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Praktyka AiB 0 Z 0 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Technologia Cloud Computing 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Tworzenie i rozwój startupów 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wdrażanie systemów informatycznych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Zarządzanie ryzykiem 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 225 120 0 75 30 0 -
ŁĄCZNIE 120 - 930 480 75 285 90 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć