Strona główna » Rekrutacja
Program studiów od roku akademickiego 2016/2017
Aktualizacja: Wtorek, 20 czerwca 2017 roku, godz. 11:10

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Administracja podatkowa 4 10 10 ---
2. Ekonomia 4 14 14 ---
3. Język angielski 2 18 18 ---
4. Prawo cywilne 6 30 15 15 ---
5. Zarządzanie przedsiębiorstwem 4 20 10 10 ---
RAZEM 20 - 92 49 43 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 5 20 10 10 ---
2. Język angielski 2 18 18 ---
3. Prawo cywilne 7 20 10 10 ---
4. Rachunkowość 6 26 10 16 ---
5. Ubezpieczenia społeczne 4 20 10 10 ---
6. Wykład do wyboru 2 20 20 ---
RAZEM 26 - 124 60 64 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Controlling finansowy w przedsiębiorstwie 3 10 10 ---
2. Finanse przedsiębiorstw 4 20 10 10 ---
3. Język angielski 2 18 18 ---
4. Podatki i opłaty samorządowe 5 24 10 14 ---
5. Podstawy statystyki 4 20 10 10 ---
6. Rachunkowość finansowa 5 26 10 16 ---
7. Wykład do wyboru 3 30 30 ---
RAZEM 26 - 148 80 68 0 0 0 -
SEMESTR IV
1. Analiza finansowa 4 24 10 14 ---
2. Język angielski 2 18 18 ---
3. Ubezpieczenia gospodarcze 4 10 10 ---
4. Wykład do wyboru 3 30 30 ---
RAZEM 13 - 82 50 32 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Podatki bezpośrednie 5 34 14 20 ---
2. Podatki pośrednie 5 34 14 20 ---
3. Podatki w księgach rachunkowych 3 16 16 ---
4. Rachunkowość małych podmiotów gospodarczych 4 26 16 10 ---
5. Wykład do wyboru 6 30 30 ---
RAZEM 23 - 140 90 50 0 0 0 -
SEMESTR VI
1. Analiza podatkowa 5 28 14 14 ---
2. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny 2 10 10 ---
3. Rynki finansowe 5 20 10 10 ---
4. Wykład do wyboru 6 30 30 ---
5. Zarządzanie ryzykiem 2 10 10 ---
RAZEM 20 - 98 74 24 0 0 0 -
ŁĄCZNIE 128 - 684 403 281 0 0 0 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć