Strona główna » Rekrutacja
Kierunki i specjalności
Aktualizacja: Czwartek, 08 czerwca 2017 roku, godz. 21:05
Informatyka ekonomiczna
Studia:
Studia I stopnia
Kierunek:
Informatyka i ekonometria
Tryb studiów:
stacjonarne, niestacjonarne
1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

- informatyki ekonomicznej;

- projektowania systemów informatycznych i serwisów internetowych;

- baz danych;

- programowania komputerów;

- sieci komputerowych;

- wdrażania technologii i systemów informatycznych.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

- analizy i projektowania systemów informatycznych;

- tworzenia i użytkowania baz danych (ORACLE);

- projektowania i eksploatacji sieci komputerowych (urządzenia sieciowe CISCO; CCNA);

- programowania aplikacji w językach obiektowych i skryptowych (C#, Java, Java Script);

- projektowania i wdrażania serwisów internetowych (XML, PHP);

- wdrażania technologii i systemów informatycznych w organizacjach.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

- analityk i projektant systemów informatycznych;

- projektant i administrator baz danych;

- administrator sieci komputerowych;

- projektant serwisów internetowych;

- programista komputerowy;

- wdrożeniowiec technologii i systemów informatycznych.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

- firmy informatyczne;

- małe, średnie i duże przedsiębiorstwa;

- instytucje administracji państwowej i samorządowej;

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe;

- portale internetowe.

 

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
2. Mikroekonomia 6 Z/E 45 30 15 Wydział Ekonomiczny
3. Prawo 3 Z 15 15 Wydział Prawa i Administracji
4. Statystyka opisowa i ekonomiczna 8 Z/E 45 15 30 Katedra Statystyki
5. Technologia informacyjna 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Zastosowania matematyki w ekonomii 7 Z 30 14 16 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 - 210 104 106 0 0 0 -
SEMESTR II
1. Finanse publiczne 4 Z/E 25 15 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Makroekonomia 6 Z/E 30 20 10 Wydział Ekonomiczny
5. Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa 4 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
6. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna 8 Z 60 30 30 Katedra Statystyki
7. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 235 125 110 0 0 0 -
SEMESTR III
1. Ekonometria 8 Z/E 60 30 15 15 Katedra Ekonometrii
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 20 12 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 2 Z 8 8 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
5. Podstawy zarządzania 5 Z/E 45 30 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
6. Programowanie komputerów 6 Z/E 45 30 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Ubezpieczenia 2 Z 8 8 Katedra Statystyki
8. Zarządzanie inwestycjami 2 Z 8 8 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 - 224 126 83 15 0 0 -
SEMESTR IV
1. Bankowość 2 Z 8 8 Katedra Bankowości i Finansów
2. Język angielski 2 Z/E 30 30 Centrum Języków Obcych
3. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 8 8 Wydział Zarządzania
4. Podstawy Sieci Komputerowych 8 Z 40 10 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Programowanie obiektowe 7 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Rachunkowość 4 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
7. Rynki finansowe 3 E 8 8 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
8. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 30 - 157 59 98 0 0 0 -
SEMESTR V
1. Administrowanie sieciami komputerowymi 8 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Analiza finansowa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw / Katedra Rachunkowości
3. Badania operacyjne 5 Z/E 45 15 15 15 Katedra Ekonometrii
4. Bazy danych 3 Z/E 40 10 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Praktyka zawodowa 2 Z 120 120 Wydział Zarządzania
6. Programowanie sieciowe 8 Z/E 35 10 25 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 - 287 53 85 15 14 120 -
SEMESTR VI
1. Marketing 2 Z 8 8 Katedra Marketingu
2. Nadzór korporacyjny 1 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Ochrona własności intelektualnej 1 Z 6 6 Wydział Prawa i Administracji
4. Prognozowanie 3 E 8 8 Katedra Ekonometrii
5. Projektowanie systemów informatycznych 6 Z/E 45 15 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
7. Sieci komputerowe w biznesie 2 Z 14 14 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Systemy baz danych 3 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Zintegrowane systemy informatyczne 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 158 70 74 0 14 0 -
ŁĄCZNIE 180 - 1271 537 556 30 28 120 -
Z - zaliczenie, E - egzamin
« wróć